Main Menu
User Menu

Mazarin, Jules

Kardinál Jules Mazarin


(1602-1661)
URL : https://www.valka.cz/Mazarin-Jules-t21643#82652Verze : 0
Jules Mazarin byl původem Ital. Vystudoval práva a teologii. V letech 1631-39 působil jako neoficiální papežský vyslanec u francouzského dvora, kde si jeho schopností povšimla královna Anna Rakouská i její první ministr - kardinál Richelieu. Na jeho přímluvu se roku 1641 stal kardinálem a po jeho smrti v roce 1642 jeho nástupcem ve funkci prvního ministra. Po smrti krále Ludvíka XIII. roku 1643 se tak de facto ujímá vlády v zemi.
Jeho diplomatické schopnosti zajistily pro Francii výhodné podmínky při sjednávání míru na konci třicetileté války ve Vestfálsku. Jeho rozhodnutí zvýšit daně, aby mohl pokračovat ve válce se Španělskem však vyvolalo v Paříži povstání parlamentu, tzv. frondy v letech 1648-52. Ta požadovala jeho okamžitou demisi, ale královna-regentka Anna se za něho postavila. Roku 1559 pak Mazarin uzavřel tzv. pyrenejský mír i se Španělskem.
Když v roce 1661 zemřel, zanechal nezletilému Ludvíkovi XIV. nejmocnější stát v Evropě, politicky, vojensky i hospodářsky.
URL : https://www.valka.cz/Mazarin-Jules-t21643#82666Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Mazarin-Jules-t21643#169598Verze : 0
MOD