Maslák, Patrik

     
Příjmení:
Surname:
Maslák Maslak
Jméno:
Given Name:
Patrik Patrik
Jméno v originále:
Original Name:
Patrik Maslák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Mgr. Mgr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Základne nepotrebného majetku
- náčelník štábu práporu logistickej podpory
- Commander of Base of Unusable Property
- Chief of Staff of Logistics Support Battalion
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://znmn.mil.sk/79983/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Maslak-Patrik-t237694#657100 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Maslák Maslak
Jméno:
Given Name:
Patrik Patrik
Jméno v originále:
Original Name:
Patrik Maslák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu, prápor logistickej podpory
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chief of Staff, Logistics Support Battalion
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://znmn.mil.sk/79983/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Maslak-Patrik-t237694#657101 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více