Main Menu
User Menu

Martinez, Washington

     
Příjmení:
Surname:
Martinez
Jméno:
Given Name:
Washington
Jméno v originále:
Original Name:
Washington Martinez
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1959 Montevideo, Montevideo
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Vzdušných síl Uruguaya
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Zdroje:
Sources:
Ministreio de Defensa Nacional República Oriental del Uruguay
defensa.com
URL : https://www.valka.cz/Martinez-Washington-t103541#372610Verze : 0
MOD
Brig. gen. Washington Martinez


18.1.1959 MontevideoComandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya
Narodil sa v Montevideo, ale pochádzal z Villa del Cerro. Svoje prvé štúdiá absolvoval rurálnou formou a následne na vojenskom líceu gen. Artigasa.


1.2.1976 nastúpil na štúdiá na Vojenskej leteckej škole, ktorú opúšťa ako poddôstojník – letec, prvý zo svojho ročníka, ktorý bol najpočetnejší v histórii Uruguajských vzdušných síl. 21.12.1979 uskutočňuje kurz na let s Cessna T-41D a Beechcraft T-34.


Po ukončení štúdii nastupuje do služby u 2 Leteckej Brigády (Brigada Aérea II) a v radoch tejto jednotky uskutočňuje pokroćilé kurzy na strojoch Beechcraft T-34 “Mentor″ u 1 Skupiny letectva (Grupo de Aviación N° 1 (výučba a výcvik)).


Po ukončení svojeho výcviku je Martinez prevelený vo februári 1981 k 1 Skupine letectva (útočnej), pričom tu lieta na strojoch IA-58 “Pucará″. Po čase sa stáva pilotom inštruktorom, bojových lietadiel a následne dôstojníkom bezpečnosti letov, veliteľom sekcie materiálu a nakoniec veliteľom operačnej sekcie.


1.2.1994 sa stáva majorom a je vyslaný uskutočniť základný veliteľský výcvik na Škole velenia a generálneho štábu letectva. Po jeho ukončení je prevelený k Brigáde pozemnej bezpečnosti a je poverený velením jednej jeho sekcie.


V septembri 1995 sa vracia k 2 Leteckej brigáde, ako veliteľ operačne´ho centra brigády a tento post zastáva do 30.4.1996, kedy sa stáva zástupcom veliteľa 1 Útočnej perute (Escuadrón Aéreo N° 1 (Ataque)).


1.2.1998 sa stáva podplukovníkom a veliteľom 1 Útočnej perute a následne veliteľom Perute 2 leteckej základne. Zároveň v tomto čase doplňuje svoje vyššie štúdiá na Škole velenia a generálneho štábu letectva.


26.1.2001 je menovaný veliteľom Leteckej divízie. Po čase je odoslaný do Španielska, aby tu zastupoval Uruguajské letectvo u firmy INDRA, kde sa sa pre Ururguay vyvýjajú systémy velenia a kontroly.


Po staní sa plukovníkom 1.2.2003, je poverený ako prvý riaditeľ Centra vzdušných operácií, ktoré je v tom čase novo vytvorené.


1.3.2005 dostáva poverenie od velenia armády stať sa pobočníkom prezidenta republiky a tento post zastáva až do februára 2008, kedy dostáva úlohu ako vojenský letecký pridelenec velvyslanectva Uruguaya v Španielsku.


1.2.2009 sa vracia do vlasti aby už ako brigádny generál letectva velil veleniu vzdušných operácií a vo februári 2010 dostáva pod svoje velenie, velenie leteckej logistiky.


Washington Martinez ako letec nalietal viac ako 3.000 letových hodín. Počas svojej kariery uskutočnil svoje štúdiá na rôznych Uruguajských vojenských inštitúciách ako aj sa zúčastnil kurzov v USA, Argentine, Španielsku a Brazílii
Je držiteľom rôznych vojenských domácich a zahraničných vojenských ocenení. V roku 2004 mu bola udelená Brazíslkymi vzdušnými silami medajla Medalla al Mérito “Santos Dumont″.zdroj
Ministreio de Defensa Nacional República Oriental del Uruguay
defensa.com
URL : https://www.valka.cz/Martinez-Washington-t103541#372293Verze : 0
MOD