Mandžuské medaile

Medaile japonského loutkového státu Mandžusko
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#27218 Verze : 0
Medaile k založení Velkého Mandžuska


udělovaná japoncům i číňanům
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#27219 Verze : 0
Pamětní medaile k návštěvě Mandžuského císaře v Japonsku 1935
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#27220 Verze : 0
Pamětní medaile ke zbudování šintoistické svatyně Slunce v Mandžusku
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#27221 Verze : 0
Účastnická Medaile bojů u Nomonchan


pohraniční střet u Nomonchan (japonské prameny) či Chalchyn-gol (sovětské prameny) mezi japonskomandžuskými ozbrojenými silami a sovětskomongolskými vojsky.
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#27222 Verze : 0
Záslužná medaile k založení a budování státu Velké Mandžukuo.
Manchukuo: National Fundation Merit MedalJde o první záslužnou medaili loutkového státu Madžukuo, která byla založena výnosem č. 11, ze dne 1. března (1933), tedy k prvnímu výročí „samostatného„ státu Mandžukuo.


Medaile o průměru 30 mm byla ražena z bronzu a patinovaná černým lakem.


Na aversu medaile, v jejím středu, jsou umístěny dva hieroglyfy (založení státu Velké Mandžukuo). Tyto ozdobné hieroglyfy jsou obklopeny věnečkem ze stébel čínského „sarga„ s klasy stříbrné barvy na koncích stvolů. Stébla traviny jsou dole převázané stuhou.


Na zadní straně nacházíme jen hieroglyfy, které jsou seřazeny do tří vertikálních linií zprava doleva. Celý tento nápis nám ve volném překladu říká :
VELIKÉ MANDŽUKUO - MEDAILE ZA ZÁSLUHY U PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÍ STÁTU - PRVNÍ ROK ( 1932).


Stuha:


Stuha o šířce 33 mm je z hedvábí a má národní barvy (modrá, červená, žlutá, bílá a černá) – viz obrázek.


gramaticky upraveno 5.11.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#329141 Verze : 0
Pamětní medaile k návštěvě Mandžuského císaře v Japonsku 1935
Manchukuo Imperiál Visit to Japan Commemorative Medal 1935
V roce 1934 japonský princ a bratr císaře Hirohita navštívil Mandžusko s oficiální vládní delegaci. Při této příležitosti a z pověření císaře Japonského předal Mandžuskému „císaři„ PU-Yi Japonský řád Chryzantémy s řetězem.


V dubnu roku 1935 rozhodl „císař„ Mandžuska tuto poctu Japonskému vladaři oplatit a také on a jeho dvůr či vláda se rozhodli k státní návštěvě Japonska. Organizace návštěvy byla zcela pod patronaci velitelství Mandžuské armády.


PU-Yi byl slavnostně přivítán v Jokohamě, za účastí císařského dvora, generality, admirality a vysokých státních úředníků. V přístavu válečné námořnictvo císaře vítalo salvami z děl a na nebi celkem sto vojenských letadel předvedlo slavnostní přelet. Císař PU-Yi se se svým dvorem přesunul vlakem do Tokia, kde jej slavnostně uvítal osobně císař Hirohito.


Mandžuský císař přednesl několik servilních projevů na téma bratrské pomoci Japonska Mandžuskému lidu. Později již v zajetí císař na tuto svoji návštěvu vzpomínal již jen se studem a hořkosti v srdci.


Na památku této císařské návštěvy byla ediktem Mandžuského vladaře č. 116 ze dne 21. září 1935 založena čestná a pamětní medaile.
Medaile je ražena ve stříbře, které je patinované (oxidované ), do barvy starého stříbra. Kuriózní, ale zajímavý tvar dekorace je odvozen od hrotu starobylého kopí (píky), která má lehce vypouklý avers. Tato přední strana je pokryta květy orchideje a chryzantémy. Jde o symboly Mandžuska (orchideje) a Japonska (chryzantémy).


Na dolní části této dekorace , na štítu je nápis v čínštině, který ve volném překladu říká: Jednotní v činnosti – jednotní myšlenkou - (Jednotní v práci – jednotní duchem). Je to citát z filozofické práce PU-Yi o jednotě a bratrství mezi Mandžuskem a Japonskem.


Revers dekorace je plochý a jsou zde ve třech vertikálách hieroglyfy. „První rok Kang-Teh, císařství Mandchukuo, pamětní medaile na památku návštěvy císaře v Japonsku, čtvrtý měsíc, šestý den.Literatura je uvedena v úvodní části článku .


gramaticky upraveno 5.11.2009 Hanyz
Mandžuské medaile - řádová spona nižšího císařského úředníka

řádová spona nižšího císařského úředníka
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#329276 Verze : 0
Pamětní medaile ke zbudování šintoistické svatyně Slunce
Manchuria National Shrine Fundation Medal


Velení Kvantungské armády ve spolupráci s císařem PU-Yi řešilo i takové věci, jakým byl šintoistický kult, nám známý jen z Japonské historie.


Centrální šintoistický chrám byl s pomocí Japonska, či přesněji pod dohledem a za řízení Japonců postaven k výročí a na vznešenou počest 2600 let trvání Japonského císařství. Chrám byl slavnostně otevřen 15. července 1940 v tehdejším válečném hlavním městě Čchung-čching na horním toku Dlouhé řeky.


Další, již přece jen menší chrámy vznikaly v celém prostoru Severovýchodní Číny.Pamětní medaile k poctě výstavby tohoto chrámu je vyrobena z obecného kovu, které je postříbřeno a patinováno do barvy starého stříbra. Medaile je ražena v obvyklé velikostí japonských dekorací, tj. 30 mm.


AVERS:
Na přední straně je zobrazen chrám, vše je vyrobeno a laděno v klasickém čínském pojetí kultury. (duch čínského umění).


REVERS:
Na zadní straně se nachází nápis (hieroglyfy). Tento nápis je ve třech vertikálních linkách. Volný překlad a význam nápisu:


SEDMÝ ROK KANG-TEH
PAMĚTNÍ MEDAILE K POCTĚ VYBUDOVÁNÍ SVATÉHO NÁRODNÍHO CHRÁMU
SEDMÝ MĚSÍC PÁTÝ DEN


Stuha je široká 27 mm je hedvábná žlutá s 4,5 mm červeným a bílými proužky (viz obrázek)Literatura je uvedena v úvodní části .


Poznámka: Překlad do češtiny je volný a vystihuje to co „tím chtěl básník říci„. Doslovný překlad by byl velmi komplikovaný a patetický.


gramaticky upraveno 5.11.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#329569 Verze : 0
Pořádkumilovní Japonci se svým smyslem pro organizaci a řád při sčítání lidu sledovali i jiné, lze říci strategické cíle. Po anexi Koreje je i zde s vzorovou organizaci provedeno sčítání lidu s důrazem na možné využití levné pracovní síly pro potřebu průmyslu i armády. Japonsko tyto zkušenosti využilo ještě jednou a to v oblasti tak zvaného loutkového státu Mandžukuo.


Vlastní provedení této činnosti se vztahuje k 10. říjnu roku 1940 ku příležitosti 20. výročí sčítání lidu v Japonsku a 10 výročí sčítání lidu v Koreji.


V souladu s japonskou tradicí byla i k této příležitosti založena pamětní a záslužná medaile, která byla určena pro všechny úředníky i vojáky, kteří se na této akci podíleli.


Medaile o průměru 30 mm je ražena z tmavé slitiny bronzu. V horní části medaile je císařský znak, květ orchideje. V centru je položená mapa Mandžuska a palác hlavního města Čchang–čchun.


Na reverzu medaile jsou ve třech vertikálách hieroglyfy:


„Sedmý rok Kande – pamětní medaile na počest sčítání lidu – 10. měsíc - 1.den ( 10. října 1940).


STUHA:
Šířka stuhy je 38 mm, je zhotovena z hedvábí, základní barva stuhy je červená. středový pruh je barvy bordo.


Literatura je uvedena v úvodní části článku.


gramaticky upraveno 5.11.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#331692 Verze : 0
Pamětní medaile na císařskou návštěvu Japonska.


Udělovací etuje.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#370488 Verze : 0
Pamětní medaile na císařskou návštěvu Japonska.


Udělovací diplom.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#370489 Verze : 0
Pamětní medaile na založení národní svatyně.


Udělovací etuje.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#370490 Verze : 0
Pamětní medaile na založení národní svatyně.


Malá stužka.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Mandzuske-medaile-t9060#370491 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více