Main Menu
User Menu

MOZ - Ansar al-Sunna

Ansar al-Sunna

Islamská teroritsická skupina, alebo hnutie Ansar al-Sunna (príp.al-Shabaab, Ahlu al-Sunna, Swahili Sunna, či Ahlu Sunna Wal Jammah) pôsobí najmä v Mozambickej provincii Delgado. Vznikla niekedy okolo roku 2015 na báze prívržencov radikálneho kenského islamského duchovného Abouda Roga Mohammeda, ktorí po jeho smrti (27.12.2012) utiekli do Mozambiku. Formálne je naviazaná na Islamský štát, ale reálne združuje najmä radikalizovanú mládež, ktorá v islamskej ideológii našla východisko zo svojej neutešenej a roky ignorovanej sociálnej situácie zo strany Mozambickej vlády. Prvé akcie skupiny boli zamerané najmä proti vládnym úradníkom a príslušníkom bezpečnostných zložiek a mali skôr charakter bežných kriminálnych činov. Financie na svoju činnosť skupina získavala pašovaním, nelegálnym prevádzačstvom a obchodom s ľuďmi, krádežami a ďalšími kriminálnymi aktivitami. K skupine si našli cestu aj bývalí príslušníci armády, pohraničnej stráže a ďalších bezpečnostných zložiek, ktorí boli zo služby prepustení z dôvodu páchania kriminálnmej činnosti a ktorí spolu so žoldniermi zo Somálska, Kene a Tanzánie zabezpečili vojenský výcvik. Situácia sa začala meniť v roku 2017, keď sa do akcií proti vládnym cieľom začali zapájať väčšie skupiny útočníkov. Bezpečnostné zložky často reagovali neprimerane a pri odvetných operáciách skĺzli až k realizácii taktiky spálenej zeme, čo malo ale presne opačný efekt a k povstalcom sa pridávali ďalšie desiatky osôb. Z pôvodne niekoľko desiatok príslušníkov, z ktorých mnohí pochádzali zo zahraničia (Tanzánia, Somálsko) sa postupne skupina rozšírila na minimálne 800 bojovníkov, pričom niektoré zdroje udávajú ať 4500 osôb.

V roku 2020 aktivity skupiny opäť vzrástli a skupina svoje útoky rozšírila z vidieckych oblastí aj do väčších aglomerácií. V oblastiach odkiaľ vytlačila vládne sily si moc udržuje brutalitou známou z Iraku a Sýrie - verejné popravy sťatím s násedným rozsekaním tiel, pričom nedzi popravenými sú údajne aj maloleté deti.

Mozambická vláda sa v čase vzostupu útokov pokúsila so skupinou vysporiadať aj tak, že si najala služby zahraničných žoldnierov, vrátane spoločností z Ruska, či Juhoafrickej republiky, vyzbrojenej ťažkou technikou. Ruskí tzv. Wagnerovci sa z krajiny po stratách na živej sile stiahli, tí Juhoafrickí z Dyck Advisory Group sú naopak zo strany organizácie Amnesty Interantional obviňovaní zo spáchania vojnových zločinov na civilnom obyvateľstve, čo tiež prispelo k nárastu počtu bojovníkov.

V auguste 2020 skupina tretíkrát (prvý utok relizovali v roku 2017, druhý 24.03.2020) zaútočila na prístavné mesto Mocímboa da Praia a získala ho pod svoju kontrolu. Okrem tohto mesta s viac ako 100 000 obyvateľmi získala kontrolu aj nad priľahlými ostrovmi v Indickom oceáne. Pri tejto akcii došlo k zničeniu aj viacerých známych turistických letovísk využívaných turistami aj Európy a Severnej Ameriky. V tomto období skupina rozšírila svoje útoky aj do južných oblastí Tanzánie. V roku 2021 sa terčom útokov stali aj budované zariadenia plynárenského priemyslu realizované v gescii západných firiem, čo malo za následok rýchle zahraničných odborníkov a prerušenie výstavby, čo spôosbuje ďalšie ekonomické škody už tak biednej ekonomike Mozambiku.

Dňa 24.03.2021 skupina zaútočila na prístavné mesto Palma pri hraniaciach s Tanzániou, ktoré je centrom miestneho priemyslu zameraného na ťažbu a spracovanie zemného plynu.

Do konfliktu sa už zapojili aj ozbrojené sily USA, ktoré do krajiny v marci 2021 vyslali svojich vojenských poradcov, ktorých úlohou je poskytnúť výcvik miestnym bezpečnostným zložkám v boji proti terorizmu.


Zdroj: en.wikipedia.org
www.aljazeera.com
www.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/MOZ-Ansar-al-Sunna-t240466#665420Verze : 1
MOD