Main Menu
User Menu

Ludvík X.

Král Ludvík X. Svárlivý
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-X-t21283#81219Verze : 0
MOD
Roi de Navarre, Roi de France Louis X.
Král navarrský a francouzský Ludvík X.


Narodil se 4. října 1289 v Paříži francouzskému králi Filipovi IV. Sličnému z dynastie Kapetovců a Janě Navarrské. Jeho bratry byli pozdější francouzští králové Filip V. a Karel IV. Sličný.


Dne 4. dubna 1305 zemřela jeho matka a on se stává králem navarrským. V září téhož roku si bere za ženu Markétu Burgundskou, která mu v roce 1312 porodila dceru Janu. Následující rok je ale Markéta obviněna z cizoložství a uvězněna na hradu Château-Gaillard, kde po dvou letech umírá.


Dne 29. listopadu 1314 umírá jeho otec Filip IV. a Ludvík se stává králem, korunovace proběhla v Remeši 3. srpna 1315. V roce 1314 podstoupil Navarru svému bratrovi Filipovi a následně se neúspěšně pokoušel získat kontrolu nad hrabstvím Flandry.


Podruhé se Ludvík, který si vysloužil přídomek Svárlivý, oženil 13. srpna 1315 s Klementinou Uherskou, dcerou uherského krále Karla I. Roberta. Nové manželství si však moc neužil, protože 5. června 1316 umírá ve Vincennes, Val-de-Marne, pravděpodobně na dehydrataci po hře Jeu de Paume (předchůdce tenisu). Vyloučeno však není ani to, že mohl být otráven.


V době Ludvíkovi smrti byla jeho žena Klementina těhotná a jeho bratr Filip se stal regentem zěmě. Dne 15. listopadu 1316 porodila Klementina syna, který se stal králem Janem I. Chlapec však po pěti dnech umírá a králem se stává Filip.


Ludvík měl ještě nemanželskou dceru Eudeline (1305 – po 1330), ktrá byla abatyší jednoho z pařížských klášterů.


Prameny :
Čornej P. a kol. : Evropa králů a císařů, Levné knihy KMa, Praha, 2005
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_X_of_France
de.wikipedia.org
cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ludvik-X-t21283#228341Verze : 0
MOD