Luczny, Alfons

     
Příjmení:
Surname:
Luczny Luczny
Jméno:
Given Name:
Alfons Alfons
Jméno v originále:
Original Name:
Alfons Luczny
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.06.1894 Kietrz /
04.06.1894 Kietrz /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.08.1985 Einbeck /
12.08.1985 Einbeck /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. divízie protilietadlového delostrelectva Commander of 2. Flak-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfons_Luczny
URL : https://www.valka.cz/Luczny-Alfons-t124623#424240 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Luczny Luczny
Jméno:
Given Name:
Alfons Alfons
Jméno v originále:
Original Name:
Alfons Luczny
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
06.08.1914 poručík
18.04.1918 nadporučík
30.11.1920 nadporučík policie
01.02.1921 kapitán policie
06.11.1935 major policie
01.06.1935 major
01.03.1937 podplukovník
01.03.1939 plukovník
01.02.1942 generálmajor
01.02.1944 generálporučík
06.08.1914 Leutnant
18.04.1918 Oberleutnant
30.11.1920 Polizei-Oberleutnant
01.02.1921 Polizei-Hauptmann
06.11.1935 Polizei-Major
01.06.1935 Major
01.03.1937 Oberstleutnant
01.03.1939 Oberst
01.02.1942 Major General
01.02.1944 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfons_Luczny
URL : https://www.valka.cz/Luczny-Alfons-t124623#424241 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více