Main Menu
User Menu

Liudolf

Liudolf / Liudolf

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Liudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Liudolf
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.866
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vévoda ostfálský (?)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Liudolf je první historicky doložený člen rodu Liudolfovců (Otonů).
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Sachsen)
www.manfred-hiebl.de
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Liudolf-t186100#542995Verze : 0
MOD
Liudolf je první historicky doložený člen rodu Liudolfovců, zvaného podle svých nejvýznamnějších příslušníků též jako Otoni. Rod pravděpodobně pocházel z Durynska a držel alodiální pozemky v západním podhůří Harzu a durynských Dubových polích. Během válek, které vedl Karel I. Veliký se Sasy, vystupovali jeho příslušníci na straně franského panovníka, za což obdrželi v Sasku lénem další pozemky a zřejmě i různé úřady. Ani Liudolfův původ není zcela jasný. Narodil v roce 805 nebo 806. Jako jeho rodiče jsou uváděni markrabě Bruno (či Brunhard) a Gisela z Verly. Podle jiných zdrojů byla jeho matkou Addida, dcera saského velmože Ekberta a svaté Idy z Herzfeldu. Za manželku měl Odu, jejímž otcem byl franský princeps Billing a matkou Aeda. Oda Liudolfovi počala několik dětí. Jejich počty uvádějí zdroje různě, většinou mezi sedmi a dvanácti.


Oba také společně vykonali pouť do Říma, kde získali souhlas papeže Sergia II. k vybudování kláštera kanovnic u rodového vlastnického kostela v Brunshausenu a také relikvie svatých papežů Anastasia I. a Inocence I. určené právě pro nový klášter, který Liudolf, Oda a hildesheimský biskup Altfrid založili v roce 852. Ten pod pak prosperoval pod energickým vedením jeho dcer, a to na původním místě i po translaci do nedalekého Gandersheimu v roce 881. Liudulf vedl východosaské vojsko v bojích Ludvíka II. Němce proti Vikingům a Polabským Slovanům a býval někdy označován za vévodu východního Saska (dux orientalium Saxonum) čili vévodu ostfálského. Není ale jisté, zda byl i správcem celé oblasti východního Saska, nebo jen svých lenních pozemků, jejichž jádrem byly oblasti Seesen-Gandersheim a Calby-Magdeburg-Barby v Sasku, Grone-Pöhlde a Werla-Lutter v Durynsku. Nicméně válečné zásluhy a četné manželské svazky s Karlovci umožnili rodu další rozkvět. Za vlády jeho synů Brunona a Oty se vévodský titul rozšířil na celé Sasko. Liudolf zemřel 11. nebo 12. března 866. Pohřben byl v brunsheimském klášteře.Přehled potomků:

  • Bruno - vládl po otci
  • Ota I. Vznešený - vládl po Brunonovi, oženil se s Hedwigou, dcerou Jindřicha Franckého a jeho manželky Ingeltrude
  • Thankmar - byl krátce opatem kláštera v Corvey
  • Liutgarda - vdala se za východofranského krále Ludvíka III. Mladého
  • Enda - není nic známo, někdy ani není mezi potomky uváděna
  • Hathumod - abatyše v Brunshausenu
  • Gerberga - abatyše v Brunshausenu a poté v Gandersheimu
  • Christina - abatyše v Gandersheimu
  • jedna dcera a dva či tři synové neznámého jména - není známo více, některé zdroje je ani neuvádějí; pokud žili, zřejěm zemřeli v nízkém věku

Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Sachsen)
www.manfred-hiebl.de
URL : https://www.valka.cz/Liudolf-t186100#542999Verze : 16
MOD
Zdroj / Source: de.wikipedia.org


Rodokmen Liudolfovců - Liudolf zcela nahoře
URL : https://www.valka.cz/Liudolf-t186100#543049Verze : 0
MOD