Main Menu
User Menu

Letecká medaile

Air Force Medal / Medalia Aeronautica

     
Název:
Name:
Letecká medaile
Název v originále:
Original Name:
Medalia Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1931
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - zlatá
2. třída - stříbrná
3. třída - bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#570835Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Letecká medaile - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1931
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#570837Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Letecká medaile - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1931
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#570838Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Letecká medaile - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1931
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#570839Verze : 0
MOD
.
Rumunský král již v roce 1930 založil řád Za letecké zásluhy. Tento řád byl však určen především pro ocenění důstojníků armády a dalších specialistů, pilotů z okolních státu a spřátelených armád (Malá dohoda). Velmi brzy se však ukázala nutnost ocenit a dekorovat nižší letecký personál královské armády. Rumunský král Karel II. zakládá 24. února 1931 specializovanou medailí s názvem: Letecká medaile (Fligermedaille).
Letecká medaile má tři stupně:
I. třída zlatá medaile (pozlacená bronz)
II. třída stříbrná medaile
III. třída bronzová medaile
Medaile se až do roku 1937 udělovala za všeobecné zásluhy převážně nižšímu leteckému personálu. V roce 1937 se za činy statečnosti medaile uděluje s meči a v roce 1938 je rozhodnuto, že i tato medaile s meči může být udělená na válečné stuze.
V letech 2. světové války, na které se i rumunská armáda aktivně podílela především v bojích v Besarábii a na Krymském poloostrově, byla tato letecká záslužná medaile udělovaná spojeneckým vojákům v této době především příslušníkům německého, maďarského, italského, ale i slovenského a finského letectva a to vždy na válečné stuze a s meči.
V roce 1944, doslova na královský povel se rumunská armáda zapojuje do války po boku SSSR a dochází opět k tomu, že mnozí vojáci na svých řádových sponách mají pamětní medaile za tažení proti SSSR a letecký záslužný řád, popřípadě leteckou medaili, kterou získali na východní frontě a jako poslední některé spojenecká vyznamenání Polska, případně Československa. Pro současného mladého sběratele tato praxe může být zavádějící, ale důstojník nebo voják plnili dané úkoly a rumunská armáda se aktivně zúčastnila i osvobozování Československa, ale i Jugoslávie.
Byl to právě mladý král Michal, který zatkl maršála Antonescu, vyhlásil válku fašistickému Německu a proto bez nadsázky je tato válka označovaná jako válka na královský povel. Mladý král Michal byl za tento přechod na stranu spojence SSSR vyznamenán řádem Vítězství, řádem Rudého praporu a jako osobní dar Stalina obdržel sportovní letadlo.
Samotná medaile je výtvarně velmi pěkně zpracovaná (viz obrázek) a není třeba ji dále popisovat. Na přiložené řádové sponě vidíme rumunské řády, s medaili za tažení proti SSSR, leteckou medaili s meči a Válečný kříž 1939 (ČSR).
Poznámka:
Mladý král Michal byl sám vášnivým sportovním pilotem a i proto dostal na pokyn Stalina do osobního vlastnictví sportovní letedlo ruské výroby.
Literatura:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille, Dir Ordenssammlung, 1966
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumanien, Berlin, 1975
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#314233Verze : 1
Rumunsko se po devastující komunistické epoše vrací i k vnějším symbolům země, které jsou prezentovány královskými řády a medailemi. Dalším příkladem je medaile Za letecké zásluhy, která je zřízená opět ve třech stupních a to :
Medaile zlatá
Medaile stříbrná
Medaile bronzová
Zlatá medaile s meči
Stříbrná medaile s meči
Bronzová medaile s meči


Medaile jsou raženy z obecného kovu a jsou povrchově upraveny zlacením či patinováním příslušného stupně. Vzorem nové ražby je jistě stará královské letecká medaile.
Medaile v době míru za všeobecné zásluhy pro vojáky a poddůstojníky je udělována bez mečů.
Za osobní statečnost a nasazení v době války či válečných akcí je medaile udělována s meči. (viz obrázek)
Rumunsko se však odpoutalo od královských symbolů (možná že zbytečně) tím, že všechny řády a medaile jsou zbaveny královské koruny. Sympatické je i to, že barvy stuhy vycházejí z tradice starých rumunský dekorací a to dokonce i v řešení upevnění stuhy. Zde opět na obrázku vidíme jak je řešen závěs stuhy i ze zadní strany, což je typické pro stuhy a dekorace právě královského Rumunska.
Prameny:
Oficielní prameny Rumunské kanceláře pro řády a vyznamenání
Archiv : Alt.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-medaile-t85111#318949Verze : 1