Main Menu
User Menu

Leopold II.

Císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský Leopold II.- vládl v letech 1790 - 1792
URL : https://www.valka.cz/Leopold-II-t21705#82839Verze : 0
MOD
Petr Leopold, jak byl pokřtěn, se narodil 5. května 1747 jako mladší syn císaře Františka I. Lotrinského a Marie Terezie, české a uherské královny. V roce 1761 se ujal otcova dědictví - velkovévodství toskánského a v červnu 1765, krátce před otcovou smrtí, se oženil s infantkou Marií Ludovicou - dcerou španělského krále Karla III. Jejich vztah se podobal vztahu Leopoldových rodičů a oba šťastní manželé přivedli na svět 16 dětí (14 se dožilo dospělého věku).


Leopold II. projevoval náklonost k myšlenkám osvícenství a zároveň hluboké toleranci, čímž se odlišoval od svého bratra Josefa II., který se roku 1865 stal císařem. Leopold učinil z dříve chudého Toskánska prosperující stát s rozvinutou ekonomikou, kvalitní legislativou a vyspělou kulturou. Když se v říjnu 1790 stal po náhlé smrti svého bratra císařem, svěřil vládu v Toskánsku svému mladšímu synovi Ferdinandovi. Po svém nástupu na císařský trůn se soustředil na zachování výsledků josefínských reforem, když ty nejradikálnější byl nucen odvolat. Jednalo se především o to, aby uklidnil situaci v dědičných zemích, kde tvrdá centralizace a germanizace, prováděná císařem Josefem II. vyvolala odpor stavů. S těmi ihned po svém nástupu zahájil jednání, která skončila dohodou o určitých ústupcích ze strany císaře výměnou za uznání nástupnictví. 19. listopadu 1790 se v Bratislavě konala korunovace Leopolda uherským králem a 6. září následujícího roku též slavná korunovace v Praze. Pouze vůči vzbouřeným stavům v rakouském Nizozemí zachoval císař tvrdou ruku a jejich povstání potlačil vojensky.


Leopold II. ukončil za přispění státního kancléře Kounice válku s Osmanskou říší svišťovským mírem v roce 1791. Poté odvrátil hrozící válku s Pruskem, když uzavřel s pruským králem Fridrichem Vilémem II. 27. srpna téhož roku tzv. pilnickou deklaraci. V ní se oba panovníci zavazovali k společnému postupu proti "vývozu revoluce" ze strany Francie a vytvořit 20-ti tisícový kontingent vojáků na pomoc francouzským roayalistům. Leopold II. byl přítelem konstitucionalismu v umírněné formě a do svržení krále Ludvíka XVI. proti revoluci nijak nevystupoval. Naopak hodlal model konstituční monarchie tak, jak se po roce 1789 ve Francii prosadil, aplikovat v poměrech habsburské monarchie. Teprve uchopení moci radikály a poprava jeho švagra - francouzského krále, přivedla Leopolda II. do tábora reakce a konzervativních sil.


Součástí politiky Leopolda II. byla podpora kultury zemí habsburského soustátí a dokonce ovládal i maďarský a český jazyk. Na počest jeho korunovace byla v Praze uspořádána velká průmyslová výstava, první svého druhu na kontinentě, jež měla dokládat hospodářskou vyspělost Českých zemí. Za jeho vlády vznikla na pražské univerzitě katedra českého jazyka a literatury a začaly vycházet české knihy a noviny.


Leopold II. zemřel náhle 1. března 1792 a ukončil tak veškeré naděje a očekávání, která byla spojována s jeho osobou. Po něm nastoupil na trůn jeho nejstarší syn František II., který byl na tuto roli již od mládí připravován
u vídeňského dvora.
URL : https://www.valka.cz/Leopold-II-t21705#103349Verze : 0
Leopold II.


Leopold prevzal vládu po svojom bratovi Jozefovi II. 20. februára 1792. Ale táto správa ho zastihla v jeho obľúbenom Toskánsku. Do Viedne prišiel až 13. marca 1792 a oficiálne prevzal vládu. Reformy jeho brata popudili proti cisárskej vláde takmer celú krajinu a hlavne Uhorsko. Kritickú situáciu v Uhorsku sa mu však veľmi jednoducho podarilo vyriešiť. Uhorský snem upokojil deklaráciou, v ktorej sa zaviazal dodržiavať uhorskú ústavu, dodržiavať práva šľachty a rešpektovať také postavenie Uhorska, aké malo za vlády Márie Terézie. Obnovil predošlí systém riadenia Uhorka šľachtickými stolicami (tento systém zrušil Jozef II.). Ale najviac pokoja do radov uhorskej šľachty vniesol vyhlásením, že zruší zdanenie šľachty.


Leopold si uvedomoval, že musí obmedziť vplyv a moc šľachty. Preto všemožne podporoval meštianstvo. Schválil založenie meštianskych gárd. Meštianstvu tak dal možnosť obhájiť si svoje privilégia, ktoré im mnohokrát šľachta odopierala, aj zbraňou. Leopold dokonca uvažoval o riadenom roľníckom protišľachtickom povstaní. Údajne mal Leopold pripravenú ústavu, ktorá výrazne obmedzovala šľachtické privilégiá. Dokonca priznávala právo zástupcom roľníctva zasadať v Uhorskom sneme. To sa mu už nepodarilo uskutočniť. 1. marca 1792 nečakane zomrel. Oficiálna správa o jeho smrti hovorí, že zomrel na reumatickú horúčku. Na verejnosti sa objavili správy o podozrení z otravy. No to boli len špekulácie šokovanej verejnosti.Kolektív autorov -Kniha Kráľov
– Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá –Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
URL : https://www.valka.cz/Leopold-II-t21705#186485Verze : 0
.
Leopold II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Leopold-II-t21705#427366Verze : 0