Main Menu
User Menu

Leon I. Trácky

Leon I. Trácky (Lev, Leo)


Po Markianovej smrti sa cisárom Východorímskej ríše stal bezvýznamný dôstojník Leon. Na cisársky trón ho dosadil Aspar, najmocnejší vojenský veliteľ, germánskeho pôvodu. Už za Markianovej vlády mal Aspar v rukách moc nad ríšou.
Leon sa narodil v roku 401 v Trákii ( aj keď nie je vylúčené, že to bolo v Dácii ). Jeho manželkou bola Verina. Mali spolu dve dcéry Ariadnu a Leontiu, a nemenovaného syna, ktorý zomrel niekoľko mesiacov po narodení.
Leon bol korunovaný 7. februára 457. Ako prvý cisár prijal korunu z rúk konštantínopolského patriarchu, možno aj preto, že bol prvým barbarským cisárom. Tento rituál sa však udržal až do zániku Byzanskej ríše. Skutočnú moc v rukách mal však Aspar. Až v roku 466 sa Leonovi čiastočne podarilo zbaviť sa Aspara. Cisár povolal do Konštantínopolu, ako svoju osobnú gardu, príslušníkov kmeňa Izaurov a ich náčelníka Tarakodissa. Ten neskôr prijal meno Zenon (Zeno) a po Leonovej smrti sa stal cisárom. Týmto činom Leon obmedzil germánsky vplyv v armáde. V roku 468 podnikol Leon veľmi nákladnú vojenskú výpravu proti Vandalom, ktorí sa usadili v Afrike. No táto výprava sa skončila úplnou katastrofou, údajne pre neschopnosť veliteľov. Tento neúspech ešte viac prehĺbil rozpory medzi germánskymi a izaurskými veliteľmi. Ten vyvrcholil v roku 471 zavraždením Aspara a jeho syna. V roku 474 sa izaurský náčelník Zenon stal spolucisárom a ochrancom Leonovho vnuka /2/ (syna? /1/), Leona II.
Za Leonovej vlády začali do priestoru stredného Dunaja prvé skupiny Slovanov a Avarov.
Leon zomrel 18. januára 474 na dyzentériu.
/1/Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992,ISBN 80-200-0454-8
/2/www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Leon-I-Tracky-t50626#194325Verze : 0