Main Menu
User Menu

Landwehr - Kalendář důležitých výročí

Kalendář důležitých výročíCílem tohoto tématu je dát dohromady všechna významná výročí, jež jsou před námi. To nám pomůže při různých akcí typu: soutěž, udílení vyznamenání, sestavování článků a podobně.


Jedná se o různá výročí jako je 100, 125, 150, 175, 200, 210, 215, 222 a podobně. Ne tedy třeba 317 například.


Může jít o výročí bitev, počátků a konců válek, narození či úmrtí významných osob, výročí založení významných budov či institucí, výročí korunovací, zisků území, státněprávních změn, vydání významných dokumentů a podobně.Dodržujte, prosím, jednotný formát. Viz příklad:


18-06-2007 - 250 / 1757 - výročí bitvy u KolínaAktivita bude oceněna vyznamenáním. Kolegové ve zbrani, prosím, zapojte se.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#225138Verze : 0
MOD
29-06-2007 - 390 / 1617 - korunovace Ferdinanda II. českým králem
14-07-2007 - 215 / 1792 - korunovace Františka II. římskoněmeckým císařem
18-07-2007 - 350 / 1657 - Leopold I. byl zvolen římskoněmeckým císařem
18-07-2007 - 455 / 1552 - * Rudolf II.
21-07-2007 - 245 / 1762 - výročí bitvy u Burkersdorfu
31-07-2007 - 480 / 1527 - * Maxmilián II. Habsburský
02-08-2007 - 115 / 1892 - zavedení korunové měny
06-08-2007 - 310 / 1697 - * Karel VII. Bavorský
09-08-2007 - 215 / 1792 - korunovace Františka II. českým králem
11-08-2007 - 195 / 1812 - výročí bitvy u Poddubna
16-08-2007 - 290 / 1717 - začátek obléhání Bělehradu
21-08-2007 - 290 / 1717 - kapitulace Bělehradu
25-08-2007 - 360 / 1647 - výročí bitvy u Třebele
30-08-2007 - 250 / 1757 - výročí bitvy u Gross-Jägersdorfu
01-09-2007 - 375 / 1632 - výročí bitvy u Fürthu
20-09-2007 - 445 / 1562 - korunovace Maxmiliána českým králem
20-09-2007 - 215 / 1792 - výročí bitvy u Valmy
25-09-2007 - 435 / 1572 - korunovace Rudolfa II. uherským králem
15-10-2007 - 250 / 1757 - generál Hadik obsadil Berlín
17-10-2007 - 210 / 1797 - podepsání míru v Campo-Formiu
29-10-2007 - 245 / 1762 - výročí bitvy u Freibergu
02-11-2007 - 365 / 1642 - výročí bitvy u Breitenfeldu
03-11-2007 - 480 / 1527 - korunovace Ferdinanda I. uherským králem
05-11-2007 - 250 / 1757 - výročí bitvy u Rossbachu
06-11-2007 - 215 / 1792 - výročí bitvy u Jemappes
14-11-2007 - 140 / 1867 - změna v označení státu na Rakousko-uherská monarchie
16-11-2007 - 375 / 1632 - výročí bitvy u Lützenu
16-11-2007 - 195 / 1812 - výročí bitvy u Volkovysk
26-11-2007 - 380 / 1627 - korunovace Ferdinanda III. českým králem
05-12-2007 - 250 / 1757 - výročí bitvy u Leuthenu
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#225349Verze : 0
možno trošku od veci:


20-11-2007 - 95 / 1912 - narodil sa korunný princ a právoplatný následník trónu arcivojvoda Otto von Habsburg
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#225413Verze : 0
24-11-2007 - 335 / 1672 poprava oravských a liptovských richtárov - účastníkov Pikovho odboja - kurucký odboj
320 / 1687 koncom roka zvolal Leopold I. snem do Bratislavy, ktorý vyhlásil zákon o dedičnosti uhorskej koruny "po meči" v habsburgskej monarchii, zrušil právo uhorskej šľachty na odpor proti panovníkovi "ius resistendi"
9-12-2007 - 320 / 1687 Jozef I. bol ako 9 ročný korunovaný za uhorského kráľa - vlády sa však ujal až po smrti svojho otca Leopolda v roku 1705
12-9-2007 - 320 / 1687 uskutočnili sa posledné verejné popravy tzv. Prešovských jatiek vedených cisárskym generálom Gomesom Antoniom di Caraffa
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#225420Verze : 0
17-08-2007 - 120 / 1887 - *cisár Karol I.
22-08-2007 - 222 / 1785 - Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku
29-08-2007 - 405 / 1602 - dobytie Stoličného Belehradu turkami
09-09-2007 - 455 / 1552 - začalo sa obliehanie Jágru turkami
22-09-2007 - 295 / 1712 - korunovácia Karla III. za uhorského kráľa
09-12-2007 - 320 / 1687 - korunovácia Jozefa I. za uhorského kráľa
21-12-2007 - 140 / 1867 - cisár František Jozef I. podpísal novú ústavu predlitavskej časti monarchie
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#226231Verze : 0
Hodila by se výročí k roku 2008, tak abysme mohli naplánovat soutěže na delší čas dopředu a nehonili to pak na poslední chvíli jako v tomto roce. Předem díky !
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#231762Verze : 0
MOD
05-01-2008 - 150 / 1858 - zemřel Jan Josef Václav Radecký z Radče
09-02-2008 - 90 / 1918 - uzavření míru mezi Rakousko-Uherskem a Ukrajinou
11-02-2008 - 375 / 1633 - poprava důstojníků Valdštejnova vojska za dezerci v bitvě u Lutzenu
12-02-2008 - 240 / 1768 - narodil se František I.
15-02-2008 - 245 / 1763 - uzavřen mír v Hubertusburgu (konec sedmileté války)
17-02-2008 - 440 / 1568 - uzavřen mír mezi Maxmiliánem II. a tureckým sultánem Selimem II.
24-02-2008 - 470 / 1538 - uzavřen mír mezi Ferdinandem a Janem Zápolským ve Velkém Varadíně
27-02-2008 - 385 / 1623 - poprava vůdců valašského odboje v Olomouci
03-03-2008 - 90 / 1918 - smlouva o ukončení válečného stavu s Ruskem
10-03-2008 - 505 / 1503 - narodil se Ferdinand I.
13-03-2008 - 160 / 1848 - vypuklo povstání ve Vídni
17-03-2008 - 160 / 1848 - ve větším městech zřizovány národní gardy
18-03-2008 - 160 / 1848 - vypuklo povstání v Miláně
18-03-2008 - 215 / 1793 - bitva u Neerwindenu
24-03-2008 - 160 / 1848 - sardinské království vypovědělo válku Rakousku
17-04-2008 - 215 / 1793 - narodil se Ferdinand V.
19-04-2008 - 295 / 1713 - vyhlášena pragmatická sankce
25-04-2008 - 160 / 1848 - vydána Pillersdorfova ústava
12-05-2008 - 200 / 1808 - zřízení zeměbrany (Landwehr)
12-05-2008 - 265 / 1743 - korunovace Marie Terezie českou královnou
15-05-2008 - 375 / 1633 - tajná schůzka Valdštejna s českými emigranty v Jičíně
23-05-2008 - 390 / 1618 - pražská defenestrace (začátek třicetileté války)
15-06-2008 - 90 / 1918 - začala ofenziva na Piavě
18-06-2008 - 355 / 1653 - korunovace Ferdinanda IV. římsko-německým králem
22-06-2008 - 365 / 1643 - Torstensson dobyl Olomouc
25-06-2008 - 400 / 1608 - uzavřena libeňská smlouva mezi Rudolfem II. a Matyášem (rozdvojení monarchie)
05-07-2008 - 230 / 1778 - vpád pruského vojska do Čech (válka o brambory a švestky)
09-07-2008 - 430 / 1578 - narodil se Ferdinand II.
11-07-2008 - 315 / 1693 - portlačeno povstání Chodů
13-07-2008 - 400 / 1608 - narodil se Ferdinand III.
14-07-2008 - 325 / 1683 - začátek obléhání Vídně vojskem sultána Mustafy
18-07-2008 - 456 / 1552 - narodil se Rudolf II.
21-07-2008 - 290 / 1718 - uzavření míru mezi Rakouskem a Tureckem v Požarevci
24-07-2008 - 160 / 1848 - začala bitva u Custozy
25-07-2008 - 444 / 1564 - zemřel Ferdinand I.
26-07-2008 - 330 / 1678 - narodil se Josef I.
27-07-2008 - 444 / 1564 - Maxmilián II. se stal českým králem
29-07-2008 - 130 / 1878 - okupace území Bosny a Hercegoviny
06-08-2008 - 385 / 1623 - bitva u Stadtlohnu
09-08-2008 - 160 / 1848 - uzavření příměří mezi sardinským královstvím a Rakouskem
26-08-2008 - 195 / 1813 - začala bitva u Drážďan
29-08-2008 - 195 / 1813 - začala bitva u Chlumce a Přestanova
04-09-2008 - 285 / 1723 - korunovace Karla VI. českým králem
09-09-2008 - 195 / 1813 - uzavřena spojenecká smlouva mezi Rakouskem, Ruskem a Pruskem v Teplicích
12-09-2008 - 325 / 1683 - porážka turků u Vídně
17-09-2008 - 195 / 1813 - začala bitva u Varvažova
03-10-2008 - 195 / 1813 - podepsána spojenecká smlouva mezi Rakouskem a Anglií v Teplicích
11-10-2008 - 375 / 1633 - bitva u Stínavy
14-10-2008 - 250 / 1758 - bitva u Hochkirchu
16-10-2008 - 195 / 1813 - začala bitva u Lipska
24-10-2008 - 360 / 1648 - podepsán vestfálský mír (konec třicetileté války)
11-11-2008 - 90 / 1918 - konec 1. světové války
02-12-2008 - 160 / 1848 - abdikace císaře Ferdinanda I. a nástup na trůn Františka Josefa I.
05-12-2008 - 140 / 1868 - nový branný zákon zavádějící všeobecnou brannou povinnost
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#231836Verze : 0
Skvělé, díky moc.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#231839Verze : 0
MOD
Trochu poopravím Leutnanta Radusa, Ferdinand V. sa narodil 19.4.1793..


27-02-2008 - 335/1673 - Leopold I. zrušil uhorskú ústavu a krajinu vyhlásil za provinciu Habsburskej monarchie
06-03-2008 - 315/1693 - zomrel generál Antonio Caraffa, organizátor "prešovských krvavých jatiek"
18-03-2008 - 160/1848 - uhorský snem prijal zákon o zrušení poddanstva
31-03-2008 - 325/1683 - uzavretie spojenectva medzi Leopoldom I. a poľským kráľom Jánom Sobieskym
07-04-2008 - 160/1848 - Ferdinand V. vymenoval 1. nezávislú uhorskú vládu
21-07-2008 - 235/1773 - zrušenie jezuitského rádu
03-08-2008 - 300/1708 - bitka pri Trenčíne
08-09-2008 - 375/1633 - * Ferdinand IV.
10-09-2008 - 110/1898 - atentát na cisárovnú Alžbetu
16-09-2008 - 345/1663 - začiatok obliehania Nových Zámkov tureckými vojskami
03-10-2008 - 160/1848 - Ferdinand V. rozpustil uhorský snem a vyhlásil vojnový stav
11-10-2008 - 360/1648 - zomiera Juraj I. Rákoczi v Alba Julia
18-10-2008 - 260/1748 - Aachenský mier - koniec vojny o habsburské dedičstvo
27-10-2008 - 90/1918 - gróf Július Andráši ako minister zahraničných vecí Rakúsko - Uhorska zaslal nótu prezidentovi USA, v ktorej monarchia deklarovala ochotu rokovať o prímerí
01-11-2008 - 330/1678 - bitka pri Jalnej
08-12-2008 - 300/1708 - * František Štefan Lotrinský
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#231876Verze : 0
02-01-2008 - 190 / 1818 - přistání první parolodi na území Uherska
01-02-2008 - 90 / 1918 - vzpoura v Boce Kotorské
29-03-2008 - 410 / 1598 - dobytí pevnosti Ráb polním maršálkem Adolfem ze Schwarzenberka
01-05-2008 - 260 / 1748 - první tereziánský katastr
29-09-2008 - 160 / 1848 - bitva u Pákozdu
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Kalendar-dulezitych-vyroci-t63035#231892Verze : 0