Main Menu
User Menu

L3/33 a L3/35

prehľadové fórum

Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 (od roku 1940 L 3/33)
Fiat-Ansaldo Carro Veloce 35 (od roku 1940 L 3/35)Tančík C.V. 33 (neskôr premenovaný na L 3/33) vznikol prepracovaním britského tančíka Vickers Carden Loyd Mk VI (talianske označenie C.V.29), ktoré Taliansko zakúpilo koncom 20-tych rokov a vyrábalo ich neskôr v licencii. Po odskúšaní prototypov bol prijatý do výzbroje v roku 1933 a o rok neskôr sa dostal k motorizovanej kavalérii. Jeho zlaté obdobie bolo počas talianskej agresie v Habeši, najmä plameňometná verzia bolo veľmi efektívna proti habešským obrancom. Neskôr bol v obmedzenom rozsahu nasadený v bojoch v severnej Afrike a v Juhoslávii sa zúčastňoval na proti partizánskych operáciách. Niekoľko kusov zostalo vo výzbroji armády a polície povojnového Talianska až do roku 1952.


Varianty :


C.V. 33 I Serie - tančík vyzbrojený 6.5 mm leteckým guľometom Fiat-Revelli Modello 14
C.V. 33 II Serie - tančík vyzbrojený 8mm guľometným dvojčaťom Fiat Modello 14/35
C.V. 33 CR (Carro Radio) – veliteľské vozidlo vybavené vysielačkou Marelli RF 3 CV
C.V. 33 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
C.V. 33 Passerella – mostný tančík so 7 m mostnicou, ktorého rozloženie trvalo posádke 7 minút
C.V. 35 I Serie - predstavený v roku 1935, mal upravenú nitovanú nadstavbu a trup
C.V. 35 II Serie - predstavený v roku 1938, tančík vyzbrojený 8mm guľometným dvojčaťom Breda Model 38 a mal zjednodušenú nadstavbu
C.V. 35 Passerella – mostný tančík so 6 m mostnicou
C.V. 35 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
Semovente da 47/32 – prototyp stíhača tankov vyzbrojený 47mm kanónom Breda 47/32 M35
C.V.35 cc (controcarro) - stíhač tankov vyzbrojený 20 mm protitankovou puškou Solothurn alebo 12,7 mm ťažkým guľometom Breda-SAFAT
Zdroj:


1. PIGNATO, Nicola; Italian Armored Vehicles of WWII., Squadron/Signal Publications, ISBN 0-89747-475-9
2. www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/L3-33-a-L3-35-t65369#232616Verze : 1
Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 (od roku 1940 L 3/33)
Výrobca: Ansaldo
Typ: tančík
Bojová hmotnosť: 3.200 kg
Posádka: 2 (veliteľ a vodič)
Dĺžka: 3.200 mm
Šírka: 1.400 mm
Výška: 1.300 mm
Pohonná jednotka: vodou chladený radový 4-válcový benzínový motor Fiat SPA CV3 s výkonom 43 hp
Maximálna rýchlosť: 42 km/h
Jazdný dosah: 140 km
Spotreba paliva:
Zásoba paliva:
Výzbroj: 6.5 mm letecký guľomet Fiat-Revelli Modello 14 alebo 8mm guľometné dvojča Fiat Modello 14/35
Zásoba streliva: 3.800ks 6.5 mm alebo 2.240ks 8mm munície
Úsťová rýchlosť : 640 m/s pri 6.5 mm munícii alebo 750 m/s pri 8 mm
Max. efektívny dostrel: 1.000 m pri 8mm munícii
Pancier: 6 až 13,5 mm
Náklady:Zdroj :
1. PIGNATO, Nicola; Italian Armored Vehicles of WWII., Squadron/Signal Publications, ISBN 0-89747-475-9
2. www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/L3-33-a-L3-35-t65369#232618Verze : 0
Fiat-Ansaldo Carro Veloce 35 (od roku 1940 L 3/35)
Výrobca: Ansaldo
Typ: tančík
Bojová hmotnosť: 3.270 kg
Posádka: 2 (veliteľ a vodič)
Dĺžka: 3.200 mm
Šírka: 1.400 mm
Výška: 1.300 mm
Pohonná jednotka: vodou chladený radový 4-válcový benzínový motor Fiat SPA CV3 s výkonom 43 hp
Maximálna rýchlosť: 42 km/h
Jazdný dosah: 120 km
Spotreba paliva:
Zásoba paliva:
Výzbroj: 8mm guľometné dvojča Breda Modello 38
Zásoba streliva: 3.200ks 8mm munície
Úsťová rýchlosť : 775 m/s
Max. efektívny dostrel: 500 m
Pancier: 6 až 13,5 mm
Náklady:Zdroj :
1. PIGNATO, Nicola; Italian Armored Vehicles of WWII., Squadron/Signal Publications, ISBN 0-89747-475-9
2. www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/L3-33-a-L3-35-t65369#232619Verze : 0