Main Menu
User Menu

Kuzněcov NK-32

Kuzněcov NK-32


Tento vysokovýkonný motor pohání strategický bombardér Tupolev Tu-160. Používá poměrně zajímavou trojhřídelovou koncepci, která není (zejména u vojenských motorů) příliš častá.


NK-32 je trojhřídelový, dvouproudový tryskový motor. Byl vyvýjen od poloviny 70. let 20. století. Má klasickou konstrukci s axiálním kompresorem a přídavným spalováním. Obtokový poměr je 1.36 (podle jiných pramenů 1.4), celkový poměr stlačení 28.2. Lopatky kompresoru jsou vyrobeny z titanu, oceli a niklu (ve vysokotlaké části).
Dosahuje suchého tahu 127.53 kN (13000 kgp) a tahu 245.25 kN (25000 kgp) s přídavným spalováním. Tah při vzletu až 255 kN. Celková suchá hmotnost 3650 kg. Délka 7453 mm. Průměr 1785 mm. Specifická spotřeba paliva dosahuje ve vzletovém režimu méně než 2.1 kg paliva/kg tahu/hodina a při maximálním suchém tahu méně než 0.58.


Uspořádání motoru:
Vstupní soustava zahrnuje 18 usměrňovacích lopatek.
Nízkotlaký kompresor: 3 stupně. Obtokový poměr zhruba 1.36 (nebo 1.4).
Střednětlaký kompresor: 5 stupňů.
Vysokotlaký kompresor: 7 stupňů, celkový poměr stlačení 28.2. Z vysokotlakého kompresoru je odváděn vzduch pro odmrazovací systém, přetlakování, klimatizaci a další systémy.
Spalovací komora: prstencová, trubicovítá s mnoha palivovými tryskami. Dvě z trubic ve spalovací komoře obsahují svíčky.
Vysokotlaká turbína: Jednostupňová s chlazenými monokrystalickými lopatkami o průměru téměř 1 metr. Teplota v turbíně 1357 stupňů Celsia (1630 Kelvinů).
Střednětlaká turbína: Jednostupňová.
Nízkotlaká turbína: Dvoustupňová.
Přídavné spalování: Před jednotkou přídavného spalování je umístěn mixér vzduchu z jádra motoru a obtékajícího vzduchu. Spalování probíhá jak v proudu vzduchu přicházejícím z jádra motoru, tak v proudu vzduchu obtékajícího jádro motoru.
Tryska: Osově souměrná (kruhová) tryska s plně měnitelnou plochou a profilem.
Pomocné systémy: Skříň pomocných pohonů je umístěna na spodní straně motoru v přední části. Zahrnuje hřídel s konstantní rychlostí otáčení pro pohon zdrojů stejnosměrného a střídavého napětí a hydraulické čerpadlo.
Motor má uzavřenou mazací soustavu, řídící systém je elektronický (FADEC), se záložním hydromechanickým, obsahuje také systém monitorující funkci motoru. Motor je spouštěn startérem, který využívá stlačený vzduch dodaný buď pomocným zdrojem APU nebo z vnějšího zdroje.


Motory jsou na letounu Tu-160 umístěny v gondolách pod křídly vždy společně po dvou (dvě gondoly a tedy 4 motory). Ke gondole je každý motor uchycen pomocí tří prstenců na vnějším krytu.
Nadzvukové vstupy vzduchu mají tvar V (při pohledu zhora), obsahují svislé regulační plochy s několika sekcemi. Průřez vstupního kanálu se mění z obdélníkového na začátku až na kruhový na čele motoru. V přední části vstupů vzduchu je umístěno 6 pomocných nasávacích otvorů ovládaných pružinami, jsou umístěny na vnější a vnitřní straně gondoly motoru. Otevírají se při vysokých otáčkách motoru.


Pomocný zdroj APU je typu Aerosila TA-12 (Strojírenská konstrukční kancelář Stupino), kde TA je zkratka z turboagregat. Je umístěna v nepřetlakované šachtě ve středu trupu. Dodává stlačený vzduch pro start motoru a pro klimatizaci, dále pro generátory stejnosměrného a střídavého proudu (na zemi nebo v případě nouze).


Prameny:
Tupolev Tu-160 Blackjack, Red Star Volume 9, Yefim Gordon, ISBN 1-85780-147-4
https://motor-s.ru/NK32_en.htm
URL : https://www.valka.cz/Kuznecov-NK-32-t59995#216225Verze : 0
MOD