Main Menu
User Menu

Kulometný oddíl č.008 [1914-1919]

Maschinengewehr-Abteilung Nr.8

Kgl. Sächs. Maschinengewehr-Abteilung Nr.8
Guľometný oddiel ( kráľovský saský) č. 8


Dátum vzniku jednotky: 1903

Garnizóna:
Lipsko

Nadriadené jednotky:XIX. Armeekorps – 19. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Kulometny-oddil-c-008-1914-1919-t71138#250530Verze : 0
MOD