Krymská medaile

Crimea Medal
     
Název:
Name:
Krymská medaile Crimea Medal
Název v originále:
Original Name:
Crimea Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Krymska-medaile-t127727#431763 Verze : 0
     
Název:
Name:
Krymská medaile Crimea Medal
Název v originále:
Original Name:
Crimea Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Krymska-medaile-t127727#431764 Verze : 0
Medaile je ražena ze stříbra o průměru 36 mm. Udělovala se účastníkům Krymské války. Bylo zavedeno 5 štítků:
Alma
Inkerman
Azoff
Balaklava
Sebastopol
Vojáci, kteří byli na Krymu a nepodíleli se na výše uvedených akcích, obdrželi medaili bez štítku. Maximální počet štítků jednoho nositele je 4.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Krymska-medaile-t127727#431765 Verze : 1
Krymská medaile
V letech 1853-1856 se Francie společně s Anglii a od roku 1855 i se Sardinii účastnila bok po boku s Tureckem krymské války. Napoleon III. vyslal na Krym expediční sbor a samostatnou flotilu francouzského loďstva do vod Černého moře i na Balt. Této armádě velel v prvních letech války bývalý ministr a maršál Jacgues Leroy Saint-Arnaud (1796-1854) a po jeho odchodu (odvolání) se velitele stal maršál Francois Certain Canrobert(1809-1895). Lodím v Černém moři velel admirál Perseval Deschénes a na Baltu admirál Dundas. Po vítězství spojených vojsk a uzavření míru s Ruskem nebyla ve Francii vydána zvláštní pamětní medaile, jak bylo zvykem.
Vojáci francouzského expedičního sboru však byli vyznamenáváni anglickou královnou Viktorii Pamětní krymskou medailí raženou v roce 1856 (The Crimean War Medal) a francouzská vláda dala dne 20.dubna 1866 souhlas k jejímu nošení i ve Francii pro členy sboru, vojáky pozemní armády a námořníky černomořské francouzské flotily.
Medaile je kruhová, ražena ze stříbra o průměru 36,2mm(l,42 inche) síle 3,7 mm a má oboustranně silně zvýšený okraj. Na lícové straně je portrét mladé královny Viktorie zobrazený z levé strany. Královna má na čele diadém. Po stranách portrétu je opis VICTORIA REGINA, pod seříznutým krkem při okraji letopočet 1854 a na seříznutém krku je podpis autora medaile: W.WYON. Na rubní straně medaile je v ploše zobrazen antický válečník, který v levé ruce drží kruhový štít, v pravici krátký mečík. Při levé straně jeho postavy se vznáší bohyně Vítězství (Nike), která v pravici drží vavřínový věneček, který pokládá na hlavu válečníka. Při pravé straně je kolmo postaven nápis CRIMEA a při levé straně je podpis medailera B.WYON Sc. K hornímu okraji medaile je drápkem přichyceno ornamentální raménko o průměru 35 mm, do kterého je napojena 29 mm široká jasně modrá stuha se žlutými okrajovými pruhy. Tyto francouzské medaile se na rozdíl od medailí určených pro anglické vojáky neopatřovaly na hraně opisem. Přesto však Francouzi na hrany nechávají alepoň vyrývat své jména. Na stuhu medaile se upevňovali štítky ve tvaru dubového listu. Jde o tyto čtyři štítky, které mohli obdržet i Francouzi:
ALMA-BALAKLAVA-INKERMANN-SEBASTOP a AZOFF.
Krymských medaili pro Francouzské vojáky bylo raženo 93 000 kusů.
Literatura:
L.Gordon: Britisch battles and Medals, London 1962
André Souyris-Roland: Quide des Ordres, décorations et médailes militaire 1814-1963

Krymská medaile - Krásná portrétni ražba. Medaile určená pro francouzské vojáky

Krásná portrétni ražba. Medaile určená pro francouzské vojáky
Krymská medaile - Ukázka medaile Anglicé a Turecké z války Kramské

Ukázka medaile Anglicé a Turecké z války Kramské
URL : https://www.valka.cz/Krymska-medaile-t127727#302680 Verze : 1
Dalším problémem, který bylo nutno řešit bylo ocenění námořníků francouzských lodí na Baltu.
Francouští námořníci baltického loďstva obdrželi od anglické královny Pamětní baltickou medaili (The Baltic Medal), která byla založena v letech 1854-55. Medaile je opět kruhová, stříbrná, stejného průměru jako medaile krymská, tedy 36,2mm pří síle 3,7 mm se silně zvýšeným okrajem. Na lícové straně je opět mladý portrét královny Viktorie a podpisem medailera WYON na seříznutém krku a s opisem VICTORIA REGINA. Na této medaili však chybí letopočet. Na rubní straně medaile je umístěna sedící na skále postava, symbolizující Britanii. Postava je oblečená v antický šat s přilbicí na hlavě. Levicí se postava Britanie opírá o skalisko a ve vztyčené pravici drží trojzubec. Na čelní ploše skály je vyobrazeno lodní dělo s pyramidou dělových koulí a v pozadí s dvěma zkříženými anglickými prapory. Mezi jejich překřížením je malá korunka. Při horním okraji medaile je opis BALTIC a dole, pod čarou v úseči letopočet 1854-1855 a při samém okraji podpis medailera L.C.WYON. K hornímu okraji je opět pomoci drápu napojené zdobné ráhno o průměru 35 mm do kterého je napojená stuha, která je žlutá se světlými modrými okrajovými pruhy. I tato medaile, určená franacouzským námořníkům se neopatřovala žádným nápise na hraně, jak to bylo zvýkem u anglických medailí. I zde si však vojáci nechávali rýt či razit svoje jména. Pro baltickou medaili nebyly zřízeny žádné štítky. Francouzská vláda schválila nošení této medaile dekretem ze dne 10.června 1857. Pro Francii bylo raženo zhruba 1000 kusů této elegantní medaile.
Literatura:
Dalande, Marcel: Les ordres francaises, les ordres coloniaux, médailles commemorative, Paris 1934
Gordon,L.: British battles and Medals, London 1962

Krymská medaile - Krásná miniaturka Baltické medaile

Krásná miniaturka Baltické medaile
URL : https://www.valka.cz/Krymska-medaile-t127727#302894 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více