Main Menu
User Menu
Reklama

Korvetní kapitán

Corvette Captain

Korvettenkapitän

Česky: Korvetní kapitán
English: Corvette Captain
Deutsch: Korvettenkapitän
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Korvetní kapitán
Link to the Dictionary Entry Corvette Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1903 - Kailer von Kaltenfels, Karl
DD.MM.RRRR Hudeček, Zdeněk Eugen

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Korvetni-kapitan-t236862#654588Verze : 1
MOD
Reklama