Main Menu
User Menu

Kontradmirál nižšího stupně

Rear Admiral Lower Half

Rear Admiral Lower Half

Česky: Kontradmirál nižšího stupně
English: Rear Admiral Lower Half
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.10.2003 Winnefeld, James Alexander

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-nizsiho-stupne-t241436#667936Verze : 1
MOD