Main Menu
User Menu

Kontakty a komunikace

Contacts and communication

Diskuse

Kontakty
Pakliže je třeba kontaktovat některého ze zástupců tohoto fóra, existuje několik možností


- v Kontaktech občanského sdružení je uvedena e-mailová adresa na mě. Toto spojení NESLOUŽÍ v žádném případě k dotazům na cenu militárií, identifikaci fotografií, nalezených předmětů, nevyžádanou reklamu, tiskové zprávy a podobně. Jedná se o můj osobní e-mail a není možné odpovídat na dotazy podobného ražení. Od toho je tu toto fórum, aby zde ostatní kolegové pomohli, stačí se mnohdy na fóru rozhlédnout a odpověd na mnohé dotazy se zde přímo najde. Pokud však chcete prodiskutovat cokoliv, co se týká tohoto fóra, chyby, které vám neumožní registraci nebo přihlášení, je to ta správná adresa.


- na stránce https://www.valka.cz/autor/list/9 je přehled všech moderátorů, kteří zde zajišťují fungování tohoto fóra po obsahové stránce. Podívejte se do sekce, který z moderátorů tam často vystupuje a nebojte se ho oslovit s dotazem. Ideální forma kontaktu je přes Soukromé zprávy.


Obecně (a je smutné, že to musím takto explicitně připomínat, ale lidé na to v internetové komunikaci často zapomínají) platí, že i elektronická komunikace by měla mít svou formu a úroveň. Všichni jsme jen lidé a tak bychom se k sobě také měli chovat. Pokud mi dojde e-mail nebo Soukromá zpráva, kde se uživatel neobtěžuje ani pozdravit či podepsat, je odpověď na takový typ zprávy na zváženou. Pokud cokoliv potřebujete, zůstaňte slušní, ohleduplní, pochopte, že zejména moderátoři zde mají kromě hromady práce tady i své osobní životy, rodiny, zaměstnání, a není tedy možné vše řešit či odpovídat ihned.
URL : https://www.valka.cz/Kontakty-a-komunikace-t180575#529566Verze : 0
MOD