Main Menu
User Menu

Konštantín VI.

Konštantín VI. – byzanský cisár


Cisárom bol v rokoch 780 – 797


Konštantín sa narodil 14. januára 771. V roku 776 ho jeho otec Leon IV. vyhlásil za spolucisára. Jeho matkou bola cisárovná Irena, ktorá od roku 780 až do roku 790 vládla za svojho neplnoletého syna.


Napriek tomu, že Konštantín dosiahol dospelosť, jeho matka Irena sa nechcela vzdať svojich regentských práv. Pokúsila sa zlegalizovať svoju vládu. Proti tomu sa postavili maloázijské thematy (provincie) a armáda, ktoré sa prikláňali ku ikonoklazmu. Konštantín, s ich pomocou, prevzal vládu nad ríšou. Svoju matku v decembri 790 uväznil v paláci Eleutherios. No Konštantín nebol schopný samostatne vládnuť a znepriatelil si svojich podporovateľov a vyvolal predovšetkým konflikt s cirkvou, jeho druhým manželstvom s Theodotou. V januári 792 povolal svoju matku späť a udelil jej titul spolucisára.


Prvou Konštantínovou manželkou bola Mária, ktorú preňho vybrala Irena. Aj keď pôvodne plánovala oženiť syna s dcérou Karola Veľkého. Údajne aj sám Karol bol tejto myšlienke naklonený. No Konštantín odmietol žiť s Máriou a donútil ju vstúpiť do kláštora. A oženil sa s dvornou dámou menom Theodota. Tým si proti sebe poštval cirkev.


Keď Irena zistila, že Konštantín stratil akúkoľvek podporu v byzanskej spoločnosti, dala svojho syna v auguste 797 oslepiť a poslala ho do vyhnanstva na ostrov Principo.


Konštantín zomrel v roku 806


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Konstantin-VI-t58848#212554Verze : 0