Main Menu
User Menu

Kazimír I.

Kníže Kazimír I. Obnovitel


1034-1058
URL : https://www.valka.cz/Kazimir-I-t21927#83593Verze : 0
MOD
Kazimír I. obnovitel žil mezi roky 1016 a 1058.
Po zavraždění svého otce Měška II. se v roce 1034 stal polským knížetem.
Poté byl nějakou dobu ve vyhnanství.
V roce 1039 se po potlačení povstání a anarchie vrátil zpět a začal zemi konsolidovat. (ovládl Mazovsko, Slezsko a Pomořansko)
Uklidnil poměry v zemi a restauroval polskou církev.
URL : https://www.valka.cz/Kazimir-I-t21927#127447Verze : 0