Kaší, Kóhei

Kohei Kashii / 香椎浩平
     
Příjmení:
Surname:
Kaší Kashii
Jméno:
Given Name:
Kóhei Kōhei
Jméno v originále:
Original Name:
香椎浩平 / かしい・こうへい
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.01.1881 ?, prefektura Fukuoka /
25.01.1881 ?, Fukuoka Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.12.1954 ?
03.12.1954 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Východní obranná armáda
velitel: 6. divize
velitel: Čínská posádková armáda
Commander: Eastern Defence Army
Commander: 6th Division
Commander: China Garrison Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel při stanném právu v Tokiu
velitel: 10. pěší brigády
velitel: 46. pěší pluk
Tokyo Martial Law Commander
Commander: 10th Infantry Brigade
Commander: 46th Infantry Regiment
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/香椎浩平

Kaší, Kóhei - ako generálporučík

ako generálporučík
URL : https://www.valka.cz/Kasi-Kohei-t127392#430970 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kaší Kashii
Jméno:
Given Name:
Kóhei Kōhei
Jméno v originále:
Original Name:
香椎浩平 / かしい・こうへい
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1896-DD.MM.RRRR Tokijská kadetná škola
DD.MM.RRRR-21.11.1900 vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
DD.09.1896-DD.MM.RRRR Tokyo Cadet School
DD.MM.RRRR-21.11.1900 Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.01.1901 podporučík
18.11.1903 poručík
27.06.1905 kapitán
22.08.1913 major
01.06.1918 podplukovník
20.07.1921 plukovník
02.03.1926 generálmajor
01.08.1931 generálporučík
25.01.1901 Second Lieutenant
18.11.1903 Lieutenant
27.06.1905 Captain
22.08.1913 Major
01.06.1918 Lieutenant Colonel
20.07.1921 Colonel
02.03.1926 Major General
01.08.1931 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.01.1901-01.05.1906 13. peší pluk
01.05.1906-05.12.1906 pridelený k Vojenskej akadémii
05.12.1906-10.12.1909 13. peší pluk
10.12.1909-30.06.1915 pridelený k Generálnemu štábu
30.06.1915-21.01.1616 štábny dôstojník obrany Qingdao
21.01.1916-20.10.1917 pridelený k Generálnemu štábu
04.01.1917-20.10.1917 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
20.10.1917-01.06.1918 vojenský atašé v Brazílii
01.06.1918-17.12.1918 36. peší pluk
17.12.1918-15.04.1919 Sekcia Armádneho technického dohladu
15.04.1919-06.10.1919 velenie Armádnej techniky?
06.10.1919-08.02.1921 náčelník Německého družstva 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
06.10.1919-08.02.1921 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
02.02.1920-08.02.1921 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
08.02.1921-20.07.1921 vojenský atašé v Nemecku
20.07.1921-14.10.1924 vojenský ataše vo Švédsku
14.10.1924-15.12.1924 pridelený k Generálnemu štábu
15.12.1924-02.03.1926 velitel 46. pešieho pluku
02.03.1926-10.08.1928 velitel 10. peśéj brigády
10.08.1928-22.12.1930 velitel Toyama školy pechoty
22.12.1930-29.02.1932 velitel Čínskej posádkovej armády
29.02.1932-26.05.1932 pridelený k Armádnej výzbroji
26.05.1932-05.03.1934 zástupca Hlavného inšpektora vojenského výcviku
05.03.1934-02.12.1935 velitel 6. divízie
02.12.1935-02.04.1936 velitel Tokysjekého obranného velitelstva
02.12.1935-02.04.1936 velitel Tokyjskej bezpečnostnej jednotky
27.02.1936-02.04.1936 velitel Východnej obrannej armády
10.07.1936-DD.MM.RRRR rezerva
10.07.1936-DD.MM.RRRR výslužba
25.01.1901-01.05.1906 13th Infantry Regiment
01.05.1906-05.12.1906 Attached to Military Academy
05.12.1906-10.12.1909 13th Infantry Regiment
10.12.1909-30.06.1915 Attached to General Staff
30.06.1915-21.01.1616 Staff Officer Qingdao Defense
21.01.1916-20.10.1917 Attached to General Staff
04.01.1917-20.10.1917 Military Science Instructor, Army War College
20.10.1917-01.06.1918 Military Attache to Brasil
01.06.1918-17.12.1918 36th Infantry Regiment
17.12.1918-15.04.1919 Army Technical Review Section
15.04.1919-06.10.1919 Army Technical HQ
06.10.1919-08.02.1921 Head of German Squad 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
06.10.1919-08.02.1921 Military Science Instructor, Army War College
02.02.1920-08.02.1921 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
08.02.1921-20.07.1921 Military Attache to Germany
20.07.1921-14.10.1924 Military Attaché at Sweden
14.10.1924-15.12.1924 Attached to General Staff
15.12.1924-02.03.1926 46th Infantry Regiment Commander
02.03.1926-10.08.1928 10th Infantry Brigade Commander
10.08.1928-22.12.1930 Toyama Infantry School Commander
22.12.1930-29.02.1932 China Garrisson Army Commander
29.02.1932-26.05.1932 Attached to the Army Arsenal
26.05.1932-05.03.1934 Deputy Inspector General of Military Training
05.03.1934-02.12.1935 6th Division Commander
02.12.1935-02.04.1936 Tokyo Defence Command Commander
02.12.1935-02.04.1936 Tokyo Guard Commander
27.02.1936-02.04.1936 Eastern Defence Army Commander
10.07.1936-DD.MM.RRRR Reserve
10.07.1936-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/香椎浩平
http://sakurataro.org/db/香椎浩平

Kaší, Kóhei - roku 1931 v Tianjin

roku 1931 v Tianjin
URL : https://www.valka.cz/Kasi-Kohei-t127392#430978 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více