Main Menu
User Menu

Kapitán křídla

Wing Captain

Wing Captain

Česky: Kapitán křídla
English: Wing Captain
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-kridla-t241765#668701Verze : 1
MOD