Main Menu
User Menu
Reklama

Kanaja, Hanzó

Hanzo Kanaya / 金谷範三

     
Příjmení:
Surname:
Kanaja
Jméno:
Given Name:
Hanzó
Jméno v originále:
Original Name:
金谷範三 / かなや・はんぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1873 Bungo Takada /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.06.1933 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník: Generální štábu armády
zástupca náčelníka generálneho štábu
velitel: 18. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
http://baike.soso.com/v20279.htm
URL : https://www.valka.cz/Kanaja-Hanzo-t127162#430479Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kanaja
Jméno:
Given Name:
Hanzó
Jméno v originále:
Original Name:
金谷範三 / かなや・はんぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.07.1894 vojenská akadémia
27.12.1898-28.11.1901 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.09.1894 podporučík
25.10.1897 poručík
12.11.1900 kapitán
19.04.1905 Major
30.11.1909 podplukovník
22.08.1913 plukovník
10.06.1918 generál major
15.08.1922 generál poručík
10.08.1928 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.05.1916-10.06.1918 Velitel : 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
25.07.1919-08.02.1922 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.08.1922-01.05.1925 Velitel : 18. divize
02.03.1926-05.03.1927 Velitel : Armádní válečné kolegium
19.02.1930-23.12.1931 Velitel : Kancelář Imperiálního armádního generálního štábu

Ručně vyplněné položky:
18.09.1894-01.03.1898 3. peší pluk
01.03.1898-28.09.1898 školský prapor Centrálna škola vojenského dorastu
28.09.1898-12.11.1900 3. peší pluk
12.11.1900-15.11.1902 Adjutant 3. peší pluk
15.11.1902-25.02.1903 pridelený k Generálnemu štábu
25.02.1903-06.03.1904 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
06.03.1904-21.12.1905 štábny dôstojník 2. armáda
21.12.1905-24.02.1906 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
24.02.1906-23.01.1908 vojenský atašé v Nemecku
23.01.1908-19.12.1908 pridelený k Generálnemu štábu
19.12.1908-04.05.1909 vojenský atašé v Nemecku
04.05.1909-25.12.1909 pridelený k Generálnemu štábu
04.05.1909-11.11.1912 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
19.10.1909-29.10.1910 Inštruktor, Armádna delostrelecká technická škola
11.11.1912-27.08.1914 vojenský atašé v Rakúsku
27.08.1914-10.08.1915 pridelený k Generálnemu štábu (Europský Resident)
10.08.1915-02.05.1916 velitel 57. pešieho pluku
02.05.1916-10.06.1918 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
26.05.1916-10.06.1918 Námorné velitelstvo
10.06.1918-25.07.1919 velitel Čínskej posádkovej armády
25.07.1919-08.02.1922 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
08.02.1922-15.08.1922 pridelený k Generálnemu štábu
15.08.1922-01.05.1925 velitel 18. divízie
01.03.1926-05.03.1927 zástupca náčelníka Generálneho štábu
02.03.1926-05.03.1927 riaditeľ Armádne vojnové kolégium
05.03.1927-01.08.1929 vojenský Korejskej armády
01.08.1929-19.03.1920 člen Najvyššej vojnovej rady
19.02.1930-23.12.1931 náčelník armádneho generálneho štábu
23.12.1931-06.06.1933 člen Najvyššej vojnovej rady
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

07.11.1914

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.11.1920

Řád Vycházejícího slunce 2. třídy
2nd Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
旭日重光章 / きょくじつじゅうこうしょう
-

29.09.1928

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

06.06.1933

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
posmrtne / posthumously

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/金谷範三
http://baike.soso.com/v20279.htm 
http://sakurataro.org/db/金谷範三

URL : https://www.valka.cz/Kanaja-Hanzo-t127162#430570Verze : 7
MOD