Main Menu
User Menu
Reklama

Kamio, Micuomi

Mitsuomi Kamio / 神尾光臣

     
Příjmení:
Surname:
Kamio
Jméno:
Given Name:
Micuomi
Jméno v originále:
Original Name:
神尾光臣 / かみお・みつおみ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
danšaku (baron)
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.02.1856 ?, prefektura Nagano /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.02.1927 Tokio /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
guvernér Tsingtao
velitel: 9. divize
velitel: 18. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kamio-Micuomi-t127138#430408Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kamio
Jméno:
Given Name:
Micuomi
Jméno v originále:
Original Name:
神尾光臣 / かみお・みつおみ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1874-DD.02.1876 vojenská akadémia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.02.1876 seržant
DD.07.1877 master seržant
DD.10.1877 podporučík
DD.04.1882 poručík
DD.04.1886 kapitán
DD.12.1891 major
DD.01.1895 podplukovník
DD.10.1897 plukovník
DD.05.1902 generálmajor
DD.12.1908 generálporučík
DD.06.1916 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.12.1912-26.11.1914 Velitel : 18. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1885-DD.02.1886 vojenský ataše v Číne
DD.04.1886-DD.MM.RRRR 11. peší pluk
DD.05.1888-DD.MM.RRRR pridelený ku gen. štábu
DD.12.1889-DD.MM.RRRR pridelený ku generálnemu štábu 2. sekcia?
DD.12.1891-DD.MM.1892 1. peší pluk
28.04.1892-DD.MM.RRRR vojenský atašé Čína
17.08.1894-DD.MM.RRRR štáb 2. armády
11.10.1897-DD.02.1899 velitel 3. gardového pluku
DD.02.1899-DD.04.1900 cesta po Europe
DD.04.1900-DD.02.1901 náčelník štábu 1. divízie
DD.02.1901-DD.05.1902 náčelník štábu 10. divízie
DD.05.1902-DD.MM.RRRR velitel 22. brigády
DD.08.1904-DD.MM.RRRR velitel štábu obrany Liaodong
DD.06.1905-DD.11.1907 velitel Čínskej posádakovej armády
DD.11.1907-21.12.1908 velitel 1. gardovej brigády
21.12.1908-26.12.1912 velitel 9. divízie
26.12.1912-26.11.1914 velitel 18. divízie
DD.11.1914-DD.05.1915 velitel síl Tsingtao
DD.05.1915-DD.MM.RRRR guvernér Tsingtao
DD.08.1917-DD.04.1925 rezerva
DD.04.1925-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.189R

Válečná medaile 1894-1895
War Medal 1894-1895
明治二十七八年従軍記章 / めいじにじゅうななはちねんじゅうぐんきしょう
-

24.05.1912

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

07.11.1915

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
-

01.11.1920

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Kamio-Micuomi-t127138#430421Verze : 0
MOD

Kamio Micuomi
Kamio sa narodil v provincii Šinano (dnešná prefektúra Nagano).Roku 1874 nastupuje na štúdium na vojenskej akadémii, ktorú ukončuje v 1876 a následne slúži ako seržant pechoty. Zúčastňuje sa bojov Sacuma rebélie v 1877. Po ukončení vojny a roku 1882 sa stáva poručíkom pechoty.
Kamio v rokoch 1885–1886 slúži ako vojenský atašé v Číne u dynastie Qing. V tomto čase sa stáva kapitánom. Po návrate do Japonska zastáva rôzne štábne pozície a v decembri 1891 je menovaný majorom.
V rokoch 1892 – 1894 sa vracia na svoju pozíciu v Pekingu ako atašé. Po vypuknutí prvej Sino-japonskej vojny v 1894 tento post opúšťa a stáva sa štábnym dôstojníkom 2. armády.
Koncom vojny sa stáva podplukovníkom a v 1897 plukovníkom, kedy aj preberá 3. pěší pluk císařské gardy.
Vo februári 1899 je poslaný do Europy a tu sa zdržiava do apríla 1900, kedy sa stáva náčelníkom štábu 1. divízie a nasledovného roku náčelníkom štábu 10. divízie. V máji 1902 sa stáva generalmajorom.
Po vypuknutí a počas Rusko Japonskej vojny velí 22. brigade, následne Činskej posádkovej armáde, 9. divízii.
V decembri 1908 je menovaný generálporučíkom a v čase 26.12.1912-26.11.1914 velí 18. divízii.


Po vypuknutí 1. sv. vojny je mu zverené velenie nad japonskými silami, ktoré majú obsadiť Tsingtao a vypudiť odtial Nemcov.
V novembri 1914 divízia obsadzuje tento prístav, pričom pri obliehaní a postupe Kamio taktiku umne a opatrne rozmiestneného delostrelectva, ktoré svojou palebnou silou podporovala postupujúcu pechotu.
Kamio následne zastával post guvernéra Tsingtao a v june 1916 sa stáva generálom.
Mesiac na to, je uvedený do stavu danšaku (ekvivalent barona).


V auguste 1917 odchádza do rezervy a v 1925 do výslužby. Umiera v 1927 a je pochovyný na cintoríne Zōshigaya v Tokiu.Zdroj
http://ja.wikipedia.org/wiki/神尾光臣
en.wikipedia.org

Kamio, Micuomi - hrob na cintoríne Zōshigaya

hrob na cintoríne Zōshigaya
URL : https://www.valka.cz/Kamio-Micuomi-t127138#430422Verze : 1
MOD