Jošimoto, Teiiči

Teiichi Yoshimoto / 吉本貞一
     
Příjmení:
Surname:
Jošimoto Yoshimoto
Jméno:
Given Name:
Teiiči Teiichi
Jméno v originále:
Original Name:
吉本貞一 / よしもと・ていいち
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.03.1887 ?, prefektura Tokušima /
23.03.1887 ?, Tokushima Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.09.1945 ?
14.09.1945 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 11. oblastní armáda
velitel: Severovýchodní vojenský okres
velitel: 1. armáda
Commander: 11th Area Army
Commander: Northeastern Army District
Commander: 1st Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník štábu: Kuantungská armáda
velitel: 2. divize
Chief of Staff: Kwantung Army
Commander: 2nd Division
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
http://sauber.yaekumo.com/syouzoh.htm
URL : https://www.valka.cz/Josimoto-Teiici-t125707#426625 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jošimoto Yoshimoto
Jméno:
Given Name:
Teiiči Teiichi
Jméno v originále:
Original Name:
吉本貞一 / よしもと・ていいち
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1908 vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-25.11.1916 vojenské štábne kolégium
DD.MM.RRRR-27.05.1908 Military Academy
DD.MM.RRRR-25.11.1916 Army Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1908 podporučík
DD.12.1911 poručík
DD.10.1918 kapitán
DD.08.1923 major
DD.03.1928 podplukovník
DD.03.1936 generálmajor
09.03.1939 generálporučík
07.05.1945 generál
DD.MM.1908 Second Lieutenant
DD.12.1911 Lieutenant
DD.10.1918 Captain
DD.08.1923 Major
DD.03.1928 Lieutenant Colonel
DD.03.1936 Major General
09.03.1939 Lieutenant General
07.05.1945 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1908-DD.MM.RRRR 12. peší pluk
DD.08.1917-DD.MM.1919 pridelený k generálnemu štábu
DD.03.1919-DD.MM.RRRR vojenský zástupca vo Francii
DD.09.1922-DD.MM.1924 pridelený ku gen. štábu
DD.12.1924-DD.MM.RRRR kancelária vojenskej služby generálneho štábu
DD.03.1927-DD.MM.RRRR sekcia vojenských služobných staníc?
01.08.1931-DD.12.1933 náčelník sekcie všeobecných záležitostí všeobecnej kancelárie generálneho štábu
20.12.1933-DD.03.1936 velitel 68. pluku
07.03.1936-02.08.1937 velitel 21. brigády
02.08.1937-30.11.1937 náčelník štábu Velenie obrany Tokya
30.11.1937-20.06.1938 náćelník štábu Východnej obrannej armády
20.06.1938-31.01.1939 náčelník štábu 11. armády, Čína
31.01.1939-DD.MM.RRRR náčelník štábu Čínskej expedićnej armády
06.11.1939-10.04.1941 velitel 2. divízie
10.04.1941-DD.MM.RRRR náčelník štábu Kwantungská armáda, Manchuria
01.08.1942-22.11.1944 velitel 1. armády, Čína
11.02.1945-DD.MM.1945 velitel Severovýchodného vojenského okresu
01.02.1945-07.08.1945 velitel Armády 11. zóny
14.09.1945-DD.MM.RRRR sebevražda
DD.MM.1908-DD.MM.RRRR 12th Infantry Regiment
DD.08.1917-DD.MM.1919 Attached to General Staff
DD.03.1919-DD.MM.RRRR Military attache at France?
DD.09.1922-DD.MM.1924 Attached to General Staff
DD.12.1924-DD.MM.RRRR Military Service Office General Staff
DD.03.1927-DD.MM.RRRR Military Service Stations Section ?
01.08.1931-DD.12.1933 Chief of General Affairs Section, General Affairs Bureau, General Staff
20.12.1933-DD.03.1936 68th Regiment Commander
07.03.1936-02.08.1937 21st Brigade Commander
02.08.1937-30.11.1937 Tokyo Defence Command Chief of Staff
30.11.1937-20.06.1938 Eastern Defence Army Chief of Staff
20.06.1938-31.01.1939 11th Army Chief of Staff, China
31.01.1939-DD.MM.RRRR Central China Expeditionary Army Chief of Staff
06.11.1939-10.04.1941 2nd Division Commander
10.04.1941-DD.MM.RRRR Kwantung Army Chief of Staff, Manchuria
01.08.1942-22.11.1944 1st Army Commander, China
11.02.1945-DD.MM.1945 Northeastern Army District Commander
01.02.1945-07.08.1945 11th Area Army Commander
14.09.1945-DD.MM.RRRR Suicide
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
http://sauber.yaekumo.com/syouzoh.htm
URL : https://www.valka.cz/Josimoto-Teiici-t125707#426628 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více