Jednotka pro koordinaci zásahových sil [2010- ]

Intervention Forces Coordination Unit / Unité de coordination des forces d’intervention (UCoFI)
     
Název:
Name:
Jednotka pro koordinaci zásahových sil Intervention Forces Coordination Unit
Originální název:
Original Name:
Unité de coordination des forces d’intervention
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.2010
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.2010-DD.MM.RRRR Generální ředitelství státního četnictva
01.06.2010-DD.MM.RRRR General Directorate of the National Gendarmerie
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cormier, Pierre-Yves ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.interieur.gouv.fr
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-pro-koordinaci-zasahovych-sil-2010-t186003#542678 Verze : 0
Úkolem UCoFI je koordinace činnosti zásahových jednotek policie a četnictva, tedy FIPN (RAID, GIPN a BRI), GIGN, GPM, PI2G a vyjednávačů. V čele jednotky stojí generál četnictva, jeho zástupcem je policejní divizní komisař. Jednotka je administrativně přičleněna ke Generálnímu ředitelství státního četnictva, avšak funkčně je podřízena jak Generálnímu ředitelství státního četnictva, tak Generálnímu ředitelství státní policie. Jednotka není nadřízeným orgánem vůči jednotlivým zásahovým jednotkám. Její role spočívá jen v oblasti koordinace a zjednodušování spolupráce mezi nimi, neboť jednotlivé jednotky mají sice teoreticky vymezenou teritoriální působnost, avšak každá z nich současně vyniká v určité specializaci. Cílem je proto, aby v každé oblasti jedna jednotka fungovala jako vůdčí prvek a ostatní jako podpůrné prvky.Zdroj:
www.interieur.gouv.fr
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-pro-koordinaci-zasahovych-sil-2010-t186003#542680 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více