Main Menu
User Menu
Reklama

JAP - Hodnosti - Japonské císařské armádní letectvo [1938-1945]

Imperial Japanese Army Air Service Ranks/Rates

陸軍飛行戦隊

Hodnosti armádního letectva


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Hiko Tajšó / Hiko Taishō Generál letectva General - - -
Hiko Čujo / Hiko Chūjō Generálporučík General Lieutenant - - -
Hiko Šóšó / Hiko Shōshō Generálmajor Generalmajor - - -
Hiko Tajsa / Hiko Taisa Plukovník Colonel - - -
Hiko Čújsa / Hiko Chūisa Podplukovník Colonel Lieutenant - - -
Hiko Šósa / Hiko Shōsa Major Major - - -
Hiko Taji / Hiko Taii Kapitán Captain - - -
Hiko Čúji / Hiko Chūi Poručík 1. Lieutenant - - -
Hiko Šóji / Hiko Shōi Podporučík 2. Lieutenant - - -
Hiko Heičo / Hiko Heicho Praporčík Chief Warrant Officer - - -
Hiko Džuso / Hiko Juso Rotmistr Warrant Officer - - -
Hikó Sóčo rotný Technical Sergeant 空曹長 - -
Hiko Gunso / Hiko Gunso Četař Sergeant
- - -
Hiko Gočo / Hiko Gocho Desátník Corporal
- - -
Hiko Džotohej / Hiko Jotohei Svobodník Corporal - - -
Hiko Ittóhej / Hiko Ittōhei Letec 1. třídy Flier First Class - - -
Hiko Nitóhej / Hiko Nitōhei Letec 2. třídy Flier Second Class - - -
Hiko Joka Šikan / Hiko Joka Shikan Letecký kadet air cadet - - -Zdroje: Lubomír Vejřík - Vzestup a pád orlů Nipponu 1931-1941
URL : https://www.valka.cz/JAP-Hodnosti-Japonske-cisarske-armadni-letectvo-1938-1945-t92188#341857Verze : 0
MOD
Reklama