Main Menu
User Menu

IV. správa MV [1953-1963]

IV. správa MV
Působnost:
ekonomická kontrarozvědkaVznik:
1.10.1953Zánik:
31.12.1963
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#297798Verze : 0
MOD
Organizační struktura - 1953


- I. odbor
---- 1. oddělení - doly
---- 2. oddělení - energetika
---- 3. oddělení - hutě
---- 4. oddělení - stavebnictví


- II. odbor - výroba s bezprostředním významem pro obranu státu
---- 1. oddělení - strojírenství (vyjma zbrojní výroby)
---- 2. oddělení - zbrojní výroba
---- 3. oddělení - chemický průmysl


- III. odbor
---- 1. oddělení - Státní úřad plánovací, Státní úřad statistický
---- 2. oddělení - ministerstvo financí a jemu podřízené instituce (Státní banka)
---- 3. oddělení - zahraniční obchod
---- 4. oddělení - ministerstvo lehkého průmyslu, lesů a dřevařského průmyslu
---- 5. oddělení - ministerstvo vnitřního obchodu, potravinářského průmyslu


- IV. odbor - zemědělství
---- 1. oddělení - problematika JZD, STS, soukromně hospodařící rolníci
---- 2. oddělení - ministerstvo zemědělství, výkup, státní statky


- V. odbor - těžba uranu
---- 1. oddělení - Hlavní správa výzkumu při předsednictvu vlády, geologický průzkum uranu
---- 2 a 3. oddělení - řízení celostátních případů, řízení práce StB v uranovém průmyslu


- VI. odbor
---- 1. oddělení - kontrola, instruktáž
---- 2. oddělení - evidence, statistika
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#308566Verze : 0
MOD
Rozhodnutím kolegia ministra vnitra z 31. května 1956 byla problematika spojů přesunuta z V. správy MV do gesce IV. správy. Dne 10. ledna 1957 rozhodlo kolegium o vytvoření odboru zahraničního obchodu (VIII. odbor) v rámci IV. správy MV. Tento odbor byl později přesunut do gesce II. správy MV.


K 1. lednu 1963 byla do IV. správy MV vřazena dosavadní V. správa MV - v podobě VI. a VII. odboru.
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#309518Verze : 0
MOD
Organizační struktura - 1963:1. odbor - doly, energetika, hutě, stavebnictví
2. odbor - těžké strojírenství, přesné strojírenství, chemie
3. odbor - plánování, finance, věda a technika, potravinářský průmysl
4. odbor - zemědělství
5. odbor - státní tajemství
6. odbor - železniční doprava, železniční stavitelství, přeshraniční spoje
7. odbor - ostatní doprava, spojeUváděn je i


8. odbor - chemie, spotřební průmysl, uran a jaderná fyzika
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#309521Verze : 0
MOD
Od 1. dubna 1964 převzala působnost IV. správy (a též II. a III. správy) MV nově zřízená Kontrarozvědná správa MV (krycím názvem II. správa MV).
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#297902Verze : 0
MOD
Zdroje:
- KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968 (Základní údaje). Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 13. ÚSD, Praha 1993
- http://www.abscr.cz/cs/seznam-utvaru-snb
- ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu : organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990, Ústav pamäti národa, Bratislava 2005
URL : https://www.valka.cz/IV-sprava-MV-1953-1963-t81243#309522Verze : 0
MOD