Main Menu
User Menu

ITA - Albatros

Albatros

Albatros

     
Název:
Name:
Albatros
Originální název:
Original Name:
Albatros
Kategorie:
Category:
palubní protiletadlovy raketový systém
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Selenia, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Alenia, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MBDA, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Aspide Mk. 1
Aspide 2000
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
? (4, 6, alebo 8 kontajnerov s raketami / four, six and eight cells)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
NA-30 (systém řízení palby)
RAN-30X (MM/SPS-791 - prehľadový rádiolokátor)

RTN-30X (MM/SPG-75)
RTN-10XM Orion (MM/SPG-70 - strelecký rádiolokátor)
RTN-12X Sirio (MM/SPG-73 - rádiolokátor ožiarenia cieľa)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
palubní
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mbda-systems.com/product/albatros/
www.seaforces.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/ITA-Albatros-t226313#629920Verze : 0
MOD
Palubný protilietadlový raketový systém Albatros bol vyvinutý ako náhrada protilietadlového systému RIM-7 Sea Sparrow s ktorým je vizuálne ľahko zameniteľný, nakoľko jeho odpaľovacie zariadenie s kontajnermi je podobné odpaľovaciemu zariadeniu MK-29. PLRK Albatros je schopnýpostreľovať ciele na max. vzdialenosť okolo 25 km.


Činnosť:
Vzdušná situácia je sledovaná prehľadovým rádiolokátorm RAN-30X (MM/SPS-791) a potenciálne ciele sú postúpené na sledovanie monopulznému rádiolokátoru RTN-30X spojenému so systémom riadenia paľby NA-30. Ciele určené na postreľovanie sú zamerané streleckým doplerovským rádiolokátorom RTN-10X Orion, ktorý automaticky vypočítava vzdialenosť a výšku cieľa. Po rozhodnutí o postreľovaní cieľa dochádza k ožiareniu cieľa rádiolokátorom s postupnou vlnou RTN-12X Sirio a následnému odpáleniu rakety, ktorá je navádzaná na odrazený rádiolokačný signál od cieľa. Systém umožňuje max. rýchlosť streľby 1 raketu za 2,5 sekundy. Počet súčasne postreľovaných cieľov závisí na počte inštalovaných rádiolokátorov RTN-10X a RTN-12X, nakoľko raketa Aspide vyžaduje aby bol cieľ ožarovaný počas celého letu rakety k cieľu.


Rádiolokátor RTN-10X a RTN-12X umožňuje pri dobrej viditeľnosti postreľovať cieľ aj v prípade, že elektromagnetické rušenie zabraňuje sledovaniu cieľa rádiolokačne. V takom prípade nie je cieľ sledovaný automaticky pomocou rádiolokátora RTN-10X, ale ručne pomocou TV kamery umiestnenej na anténe a je ožarovaný iba rádiolokátorom RTN-12X, ktorý zabezpečuje navádzací signál pre navedenie rakety.


Zdroj: www.radartutorial.eu
www.globalsecurity.org

ITA - Albatros - 8-násobné odpaľovacie zariadenie PLRK Albatros

8-násobné odpaľovacie zariadenie PLRK Albatros
URL : https://www.valka.cz/ITA-Albatros-t226313#629922Verze : 4
MOD
Odpálenie rakety Aspide z PLRK Albatros.


Zdroj: http://www.marina.difesa.it/

ITA - Albatros - Odpálenie rakety Aspide z PLRK Albatros

Odpálenie rakety Aspide z PLRK Albatros
URL : https://www.valka.cz/ITA-Albatros-t226313#629923Verze : 0
MOD