Main Menu
User Menu

ISR - PTG - Saar 2

2 סער

     
Název:
Name:
Sa'ar 2
Originální název:
Original Name:
2 סער
Kategorie:
Category:
rychlý hlídkový dělový člun s řízenými střelami
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.19??-DD.MM.19??
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
INS Mivtach (311)
INS Miznak (312)
INS Misgav (313)


INS Eilat (321)
INS Haifa (322)
INS Akko (323)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://israeli-weapons.com/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.military.cz/ ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Jane's Válečné lodě (ISBN 80-7236-080-9)
URL : https://www.valka.cz/ISR-PTG-Saar-2-t63824#227817Verze : 0
MOD
SAAR 2Určení
Jedná se o rychlé dělové čluny, vyzbrojené protilodními řízenými střelami (PLDŘS) - PGFG.Takticko-Technická Data


Výrobce
- projekt : Lursen Werfr., Bremen
- stavba : CMN, Cherbourg


Výtlak
- standardní : 220 t
- plný : 250 t


Rychlost
- maximální : + 40 uzlů
- ekonomická : 15 uzlů


Dosah
- 2.500 nm


Rozměry
- délka : 45 m
- šířka : 7 m
- ponor : +/- 2,2 m


Pohonná soustava
- 4 motory MTU MD 871 (celkem 13.600 hp)


Posádka
- 35 mužů


Výzbroj
- 40 mm kanón Bofors / L-70 (viz. text)
- velkorážní kulomet Browning M2HB (ráže 12,7 mm)
- 5-8 řízených střel Gabriel (viz. text)
- 2 řízené střely Gabriel společně s 2-4 řízenými střelami RGM-84 Harpoon (viz. text)
- 2-4 torpédomety Mk.32 pro 2-4 torpéda Mk.44, později Mk.46 (viz. text)
- rušiče a návnady proti PLDŘS


Sensory
- přehledový radar : Thomsom C5F Neptune
- radar pro navádění PLDŘS : Selenia Orion
- sonar : Elac, EDO 780 (VDS)Historie
Raketové čluny (Saar) Saar 2 byly navrhnuty a přizpůsobeny izraelským námořnictvem na přelomu let 60. a 70. Stejně jako předešla třída Saar 1, byly postaveny na základě německé třídy Jaguar (nebo též Schnellboot 55, TNC 42, Type 140 / 141) a to ve francouzských loděnicích v Cherbourg na konci 60. let 20. století.
Jednalo se o novou, 2. generaci, ve své podstatě však šlo o stejné čluny jako u třídy Saar 1, avšak s odlišnou výzbrojí tvořenou protilodními řízenými střelami. Byly postaveny 3 lodě třídy Saar 2 a na stejnou úroveň byly přestavěny i 3 lodě třídy Saar 1.
Hlavní výzbrojí všech lodí se staly protilodní řízené střely Gabriel, tuzemské (izraelské) výroby. Doplňoval je 40 mm kanón Bofors a velkorážní kulomet(y).


Popis
Čluny jsou dlouhé štíhlé stavby. Palubní nástavba je krátká, s hladkými stěnami, vzadu doplněná o příhradový stěžen. Na něm jsou umístěny antény a také námořní, navigační a střelcký radar. Loď má 4 dieslové motory MTU, pohánějící 4 hřídele (každá s vlastním lodním šroubem).
Lodě jsou vybaveny jedním otevřeným (nekrytým) střeleckým stanovištěm pro kánony Bofors, ráže 40 mm, s délkou hlavně 70 ráží. Dělo je umístěny na přídi před nástavbou (tedy na pozici A). Za ním, avšak ještě před nástavbou jsou umístěna 2 pevná jednoduchá odpalovací zařízení pro PLDŘS Gabriel (po stranách / na bocích). Toť pro všechny čluny třídy Saar 2 společné.
Lodě INS Eilat, INS Haifa a INS Aco mají v pozicích X a Y umístěny trojité otočné odpalovací zařízení pro PLDŘS Gabriel (celkem tedy 2 zařízení po 3 střelách).
U člunů INS Mivtach, INS Miznak a INS Misgav (tedy původních člunů třídy Saar 1) bylo zachováno 1 zadní dělo (v pozici Y) a mezi ním a nástavbou (pozice X) bylo umístěno otočné trojité odpalovací zařízení pro PLDŘS Gabriel. Při modernizaci ke konci 70. let však bylo umístění zbraní na zadní palubě překlasifikováno a změněno. Za palubní nástavbou se objevily 1-2 dvojité odpalovací zařizení pro PLDŘS RGM-84 Harpoon, a za nimi 2-4 torpédomety Mk.32 s torpédy Mk.44 (později Mk.46) a menší nástavba s vlečným sonarem s proměnlivou hloubkou (VDS - Variable Depth Sonar) zcela na zádi. Lodě byly překlasifikovány na třídu Saar 2, tedy na třídu člunů vyzbrojených řízenými střelami.
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - https://israeli-weapons.com/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.military.cz/ ; a dále z publikací - Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Jane's Válečné lodě (ISBN 80-7236-080-9) ;
URL : https://www.valka.cz/ISR-PTG-Saar-2-t63824#227819Verze : 0
MOD
PGFG Saar 2
URL : https://www.valka.cz/ISR-PTG-Saar-2-t63824#227820Verze : 0
MOD