Main Menu
User Menu

IND - SSN - INS Chakra (S72)

INS Chakra

INS Chakra

     
Název:
Name:
INS Chakra
Originální název:
Original Name:
INS Chakra
Kategorie:
Category:
útočná ponorka s nukleárním pohonem
Třída:
Class:
Projekt 971I
Kódové označení:
Pennant Number:
S72
Loděnice:
Builder:
Loděnice Leninského komsomolu č. 199, Komsomolsk na Amure
Založení kýlu:
Laid Down:
DD.MM.1993
Spuštění na vodu:
Launched:
26.06.2006
Uvedení do služby:
Commissioned:
04.04.2012
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
DD.MM.2021 vrátená Rusku / return to Russia
Potopené lodě:
Sunk Ships:
DD.MM.RRRR -
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
V.č. 518, kódové označenie sa líši podľa zdrojov. Niektoré udávajú S71, iné naopak S72. Pod kódom S72 bola ponorka vedená ja na svojej plavbe z Indie do Ruska na prelome mája a júna 2021
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
www.marinetraffic.com
URL : https://www.valka.cz/IND-SSN-INS-Chakra-S72-t243109#671875Verze : 0
MOD
India ukončuje prevádzku svojej jedinej ponorky s nukleárnym pohonom INS Chakra (S72) a ponorku po takmer 10 ročnom prenájme vracia majiteľovi. Ponorka opustila základňu Višákhapatnam 27.05.2021 a v sprievode ruského torpédoborca Admiral Tribuc a záchranného remorkéra Kapar prekonala Malacký prieliv v dňoch 03. - 04.06.2021. INS Chakra je pôvodne ruská útočná ponorka s jadrovým pohonom K-152 Nerpa triedy Projekt 971I, ktorej stavba sa začala v Rusku roku 1993 (na základe objednávky vtedy ešte sovietskeho námorníctva z roku 1989) a na hladinu bola spustená v roku 2006. Dlhá doba výstavby bola spôsobená nedostatkom finančných prostriedkov a realizáciou zlepšení, ktoré vyplynuli zo skúseností z prevádzky používaných ponoriek, ale aj zmien, ktoré si vyžiadalo jej určenie pre použitie mimo Ruska. Počas skúšok tejto ponorky v roku 2008 došlo na jej palube k tragédii, kde po aktivácii automatického hasiaceho systému v jednej sekcii sa hasiacim plynom udusilo 20 príslušníkov posádky a technikov výrobného závodu. V roku 2009 bola ponorka oficiálne zaradená do služby v Ruskom námorníctve (aj keď slúžila najmä na výcvik indického personálu). Zmluva o prenájme bola podpísaná 30.12.2011 a 23.01.2012 si ponorku oficiálne prevzala India (do služby bola následne zaradená dňom 04.04.2012). V Rusku sú ponorky Projektu 971 označované ako Šťuka, v NATO majú kód Akula a sú určené na vyhľadávanie a ničenie lodí a ponoriek protivníka. Sú extrémne tiché (aj keď ich hluk závisí na výrobnej sérii, resp. subverzií). Oproti ruským ponorkám je ale INS Chakra vyzbrojená zbraňovým systémom s kratším doletom rakiet z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o šírení raketových technológií a tiež prieskumné prostriedky sú mierne odlišné od tých na ruských ponorkách. Predpokladá sa že ponorka bude po návrate do Ruska podobrená potrebným opravám a bude opäť zaradená do služby. India naopak už v roku 2019 podpísala ďalšiu dohodu o prenájme útočnej ponorky s nukleárnym pohonom z Ruska (pravdepodobne opäť niektorú z používaných ponoriek Akula), ktorá by mala byť dodaná do roku 2025 (po vykonaní opráva modernizácie). Aj táto ponorka bude mať v indickom námorníctve meno Chakra (už ako tretia v poradí, kde ako prvá Chakra slúžila sovietska ponorka K-43 (Projekt 670, alias Charlie) v rokoch 1988-1991).

Zdroj: archív autora

URL : https://www.valka.cz/IND-SSN-INS-Chakra-S72-t243109#671876Verze : 2
MOD