Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 21 [1938-1938]

21st Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 21
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 Skupina 1
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1938-22.10.1938 nezjišteno, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938 Celerýn, Jan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_98.htm
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-21-1938-1938-t203532#579785Verze : 0
MOD