Main Menu
User Menu

Horník, Miroslav: Radiotechnika za druhé světové války

     
Název knihy:
Name of the book:
Radiotechnika za druhé světové války (Od Pacifiku po Ural, od Finska po severní Afriku)
Autor:
Author:
Horník Miroslav, OM3CU
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Grada
Rok vydání:
Year of Publication:
2016
Počet stran :
Pages:
304
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-247-5473-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
ÚVOD.............................9
TERMINOLOGIE....................11
SITUACE V RADIOVÉM SPOJENÍ PŘED ZAČÁTKEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A PO JEJÍM VYPUKNUTÍ............14
TECHNOLOGICKÁ VÝCHODISKA......................14
ZÁKLADNÍ DRUHY PŘENOSU ZPRÁV (AI, A2, A3, F3, RTTY)...21
SYSTÉMY ORGANIZACE RÁDIOVÉHO SPOJENÍ...............22
RÁDIOVÉ ZAŘÍZENÍ PODLE ZEMÍ PŮVODU...............25
AUSTRÁLIE.............................25
ČSR...................................37
FINSKO................................45
FRANCIE...............................64
ITÁLIE................................70
KANADA................................84
NĚMECKO...............................91
SSSR .................................173
USA...................................214
VELKÁ BRITANIE........................252
SLOVNÍČEK.............................279
PODĚKOVANÍ............................283
LITERATURA............................283
INTERNETOVÉ ZDROJE ...................284
AUTOR O SOBĚ..........................285
Anotace:
Anotation:
Bez nadsázky lze říct, že jde o knihu ojedinělou, jejíž sepsání si vyžádalo mimořádné zaujetí pro téma a hlavně obrovské znalosti spojovacích prostředků. S nadšením ji jistě uvítají všichni zájemci o druhou světovou válku, neboť tu mají přehledně popsánu bezdrátovou spojovací techniku, která vydatnou měrou ovlivňovala součinnost všech druhů zbraní zúčastněných armád, ale také dění za liniemi fronty. Bezmála 300 fotografií a popis vlastností a způsobu použití přístrojů vás přesvědčí o tom, že právě za tohoto světového konfliktu dosáhl vývoj vojenské radiové techniky netušených rozměrů. Právě tehdy se objevily četné nové konstrukce přijímačů a vysílačů, navigačních přístrojů, leteckých komunikačních kompletů, přístrojů umožňujících velitelům monitorovat situaci na bojištích, zpravodajcům dešifrovat zprávy nepřátelské strany, provádět rádiový průzkum. Potěšeni budou také sběratelé historické radiotechniky, kteří si díky této knize doplní informace o své sbírce.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Hornik-Miroslav-Radiotechnika-za-druhe-svetove-valky-t194911#561362Verze : 2
MOD