Main Menu
User Menu
HORKAVÝ1.1.1945


V blízkosti obce Nováky v okrese Prievidza byla ze SSSR vysazena skupina HORKAVÝ, určená k hloubkovému průzkumu čtverce Prievidza – Bánovce nad Bebravou – Baťovany – Handlová. Členy byli dělník Ján Horkavý (6.4.1916), Ján Selecký, Eduard Spišiak, Jozef Žigo a sovětská radistka. Měla monitorovat strukturu německé obrany a pohyb nepřátelských sil na západním Slovensku. Z vybudovaného lesního úkrytu získali několik civilních spolupracovníků, kteří jim dodávali zprávy, vykonávali cesty a různá poslání a pečovali o jejichv záso bování. Nejosvědčenějším z nich se stal časem rtm. haššíkovské armády Štefan Zaťko, dodávající zprávy o poměrech a situaci německé posádky v Novákách a ve slovenské armádě. Skupina byla dostatečně zásobena suchou stravou, vysazenou v zásobníku. Bojové akce zásadně nepodnikala. Ve svém operačním prostoru se 5. dubna 1945 sloučila s Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Horkavy-t46268#180203Verze : 0