Hoffmann, Gerhard

     
Příjmení:
Surname:
Hoffmann Hoffmann
Jméno:
Given Name:
Gerhard Gerhard
Jméno v originále:
Original Name:
Gerhard Hoffmann
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál protiletadlového dělostřelectva General of the Anti-aircraft Artillery
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.10.1887 Quälisch /
13.10.1887 Quälisch /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.11.1969 Wedel /
06.11.1969 Wedel /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 4. divízie protilietadlového delostrelectva Commander of the 4th Flak-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
de.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Hoffmann-Gerhard-t124690#424364 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hoffmann Hoffmann
Jméno:
Given Name:
Gerhard Gerhard
Jméno v originále:
Original Name:
Gerhard Hoffmann
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.03.1906 poručík
08.11.1914 nadporučík
18.12.1915 kapitán
01.11.1934 major (Luftwaffe)
01.03.1936 podplukovník
01.10.1937 plukovník
01.06.1939 generálmajor
01.06.1941 generálporučík
01.12.1942 generál protiletadlového dělostřelectva
22.03.1906 Leutnant
08.11.1914 Oberleutnant
18.12.1915 Hauptmann
01.11.1934 Major (Luftwaffe)
01.03.1936 Oberstleutnant
01.10.1937 Oberst
01.06.1939 Generalmajor
01.06.1941 Generalleutnant
01.12.1942 General der Flakarttilerie
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
de.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Hoffmann-Gerhard-t124690#424365 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více