Main Menu
User Menu

HRV - Komodo (bezosádkové vozidlo RCHBO)

Komodo

Komodo

Komodo je diaľkovo ovládaný prostriedok s prvkami umelej inteligencie určený na prieskum radiačnej, chemickej a biologickej situácie a plnenie ženijných prieskumných a realizačných prác v zamorenom priestore vyvinutý chorvátskou spoločnosťou DOK-ING. Vozidlo zabezpečuje automatický ober vzoriek vzduchu, tekutín a pevných látok, kontrolu stavu terénu a vykonávanie rôznych prác v závislosti na inštalovanom náradí (v prednej a zadnej časti). Okrem toho dokáže realizovať dekontamináciu predmetov, plôch a rôznej bojovej i nebojovej techniky, vrátane čiastočnej sebadekontaminácie. Automatizovany dekontaminančný systém talianskej spoločnosti Cristanini zabezpečuje dezinfekciu predmetov (robotický manipulátor so špeciálnym sprejom), dekontamináciu osôb (dekontaminančá sprcha) a dezinfekcu povrchov (prídavné zariadenie inštalované na predný držiak náradia). Prídavné trysky rozmiestnené po povrchu vozidla relaizujúi sebadekontamináciu. Tento systém je možné použiť aj na chladenie povrchu vozidla pri práci v horiacej oblasti. Vozidlo disponuje nádržou na hasiacu,a lebo dekontamiančnú kvapalinu, zadné mutifunkčné robotické rameno umožňuje manipuláciu s predmetmi do hmotnosti 900 kg na vzdoalenosť až 4 m. Toto rameno môpže byť vybavené tryskou ktorú je možné použiť na dekontamináciu, alebo hasenie požiaru. V prednej časti disponuje vozidlo buldozérovou radlicou s manipulátorom. Pomociou radlice a tohto manipulátora je možné premiestňovať bremená do hmotnosti 10 ton, alebo dvíhať bremená dohmotnosti 2 tony.

Vozidlo je pancierované a má pásový podvozok. Rádiové ovládanie má dosah 1500 m, pričom riadiaca jednotka vo vozidle disponuje prvkami umelej inteligencie zameranej na rozpoznávanie a vyhýbanie sa prekážkam. Vozidlo je prispôsbené na prácu pri vysokých teplotách, pri zníženej viditeľnosti, aj v prostredí s nízkym obsahom kyslíka (vtedy jeho pohon zabezpečuje energia uložená v akumulátoroch).
Dĺžka: 7300 mm
Šírka: 2300 mm
Hmotnosť 17000 kg
Pohon: vznetový generátor, elektrické hnacie motory, akumulátorové batérie
Rýchlosť presunu: 30 km/hod


Zdroj: dok-ing.hr
Photo: DOK-ING.

HRV - Komodo (bezosádkové vozidlo RCHBO) - Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb

Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb
HRV - Komodo (bezosádkové vozidlo RCHBO) - Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb

Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb
HRV - Komodo (bezosádkové vozidlo RCHBO) - Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb

Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb
HRV - Komodo (bezosádkové vozidlo RCHBO) - Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb

Komodo, slávnostná prezentácia 29.06.2021, Záhreb
URL : https://www.valka.cz/HRV-Komodo-bezosadkove-vozidlo-RCHBO-t243842#673999Verze : 1
MOD