Main Menu
User Menu

HODNOST - Velká Británie

Pravidla a základní informace o hodnostních skupinách Spojeného Království

Ozbrojené síly Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska jsou vždy jako první k dispozici Jeho Veličenstvu britskému králi, resp. Jejímu Veličenstvu britské královně, a jejich příslušníci jsou v kterékoliv době a v kterékoliv situaci ochotni za svého vládce a svou zem položit život. Britská armáda staví na tradici, s jakou se nemůže srovnávat snad žádná armáda světa, a její útvary nesou názvy, které připomínají jak bohatou historii, kterou prošly a pomáhaly utvářet, tak krásnou zemi, ze které vzešly a za kterou bojovaly.


Pro vstup do jednotek Velké Británie platí následující pravidla :


1) Ozbrojené síly Velké Británie na forum.valka.cz se dělí na


British Army (BA)
Royal Air Force (RAF)
Royal Navy (RN) (bude založeno v případě zájmu)


2) Členství v kterékoliv z těchto armád je dobrovolné


3) Vysoké požadavky jsou kladeny na přístup žadatele/člena těchto jednotek na kolegialitu, přátelství, pracovitost a obětavost. Britská armáda je živoucí organismus složený z dokonale propojených jednotek, jednotlivec má v této struktuře svou odpovídající roli a v zájmu všech je, aby tuto roli plnil. Přístup za hranicí zákona a všeobecných norem chování povede k vyloučení z řad britských jednotek !


4) Britská armáda je součástí vojenských aliancí po celém světě, očekává se tedy od jejích členů, že budou aktivně pracovat nejen v rámci britské armády a její sféry zájmu, ale že budou nápomocni i dalším armádám.


5) Za pomoc při rozvíjení zájmové sféry Velké Británie na tomto foru může člen britských ozbrojených sil získat řadu vyznamenání. Je povoleno nosit vyznamenání i dalších armád.


Pro přihlášení do jednotek Velké Británie klikněte zde :


https://www.valka.cz/hodnosti.php
URL : https://www.valka.cz/HODNOST-Velka-Britanie-t47746#186920Verze : 0
MOD