Main Menu
User Menu

HODNOST - Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe a Bundeswehru

Pravidla a základní informace o hodnostních skupinách německých ozbrojených sil na válce.cz

Německé ozbrojené síly


Hodnostní skupiny ozbrojených sil Německa jsou na serveru válka.cz zastoupeny složkami:
pozemní armádou - Heer
válečným námořnictvem - Kriegsmarine
vzdušnými silami - Luftwaffe
jejichž členová nosí odpovídající hodnostní výložky dle příslušnosti k dané složce.


Příslušníky německých ozbrojených sil sdružuje zájem o vojenskou historii této země, která se stala významným činitelem v obou světových válkách 20. století. Věnují své úsilí psaní především té části historie Německa počínaje vznikem sjednoceného státu přes WWI až konce WWII. Samozřejmě vítáme i texty o dobách před sjednocením či o aktivitách během Studené války. Předmětem naší činnosti jsou popisy bitev, výzbroje a osudů příslušníků ozrojených sil Německa. Nejsme žádní popírači historie a zajímají nás i případné válečné zločiny. Jako zájemce o historii nás zajímají skutečná fakta a nikoli propaganda snažící s překroutit historickou skutečnost dle záměrů nějaké ideologie.


Kandidáti na členství v některé z váše zmíněných složek nechť jsou si vědomi i dobrovolného závazku vyplývající ze silného početního zastoupení mezi hodnostmi války.cz a to být příkladem ostatním na válce.cz. Např. za méně závažné provinění proti pravidlům serveru nemusí dojít k odsouzení popravčí četou, ale takřka jistě dojde k ukončení členství v německých ozbrojených složkách. Snaha být mezi nejlepšími možná končí získáním putovního Poháru Hodnosti války.cz, ale začíná tím, že jsme tvrdí sami k sobě a pilnou a usilovnou prací na rozvoji serveru.


Seznam řádů a vyznamenání Německých hodnostních skupin na válce.cz
URL : https://www.valka.cz/HODNOST-Heer-Kriegsmarine-Luftwaffe-a-Bundeswehru-t41994#165293Verze : 0
MOD