Main Menu
User Menu

Generál polní maršál

General Field Marshal

Generalfeldmarschall

Česky: Generál polní maršál
English: General Field Marshal
Deutsch: Generalfeldmarschall
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál polní maršál
Link to the Dictionary Entry General Field Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.02.1938 Göring, Hermann Wilhelm
19.07.1940 Kesselring, Albert
19.07.1940 Milch, Erhard
19.07.1940 Sperrle, Hugo
16.02.1943 von Richthofen, Wolfram
25.04.1945 von Greim, Robert

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-polni-marsal-t236078#652604Verze : 2
MOD