GBR - D/F R 1132 ( VKV - zaměřovač stacionární)

D/F R 1132 (VHF D/F Station)
     
Název:
Name:
D/F R 1132 D/F R 1132
Originální název:
Original Name:
VHF D/F Station R 1132
Kategorie:
Category:
Radionavigační prostředky radio navigation system
Výrobce:
Producer:
Fy. PYE
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1.a) 2x radiový přijímač R 1132
1.b) 2x blok napájení Typ 234A
1.c) goniometr
1.d) antenní systém
1.e) příslušenství
2. Modulační linka VKV radiová stanice
1.a) 2x Reciever R 1132
1.b) 2x Power units Typ 234A
1.c) Goniometer
1.d) Antenne system
1.e) Accessories
2. Modulation Line VHF Radio set
Uživatelské státy:
User States:
Velká Británie
?
Československo
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zdeněk Kabelík, www.vintageradio.me.uk/military/r1132_a.htm

GBR - D/F R 1132 ( VKV - zaměřovač stacionární) - Holešovské GONIO - vlevo anténa pro R 1132, vpravo pro EP 2 (Foto Zdeněk Kabelík)

Holešovské GONIO - vlevo anténa pro R 1132, vpravo pro EP 2 (Foto Zdeněk Kabelík)
GBR - D/F R 1132 ( VKV - zaměřovač stacionární) - Vlevo goniometr, vpravo dvojice přijímačů R 1132(Foto Zdeněk Kabelík)

Vlevo goniometr, vpravo dvojice přijímačů R 1132(Foto Zdeněk Kabelík)
GBR - D/F R 1132 ( VKV - zaměřovač stacionární) - (Foto Zdeněk Kabelík)

(Foto Zdeněk Kabelík)
URL : https://www.valka.cz/GBR-D-F-R-1132-VKV-zamerovac-stacionarni-t124432#423806 Verze : 0
VKV zaměřovač D/F R 1132
fy. PYE


Ruční VKV/VHF zaměřovač R 1132 sloužil jako pozemní prostředek Letecké zabezpečovací službě při zabezpečení letového provozu vojenského i civilního letectva v padesátých letech min. století:
- při identifikaci letounů,
- při nouzové řízení sestupu
- pomoci při ztrátě orientace letounů, vybavených palubní radiostanicí, pracující v I. leteckém komunikačním pásmu foniní.


Frekvenční rozsah: 118 - 125 MHz (Mc/s)


Složení:
1.a) 2 přijímače R 1132
1.b) goniometr
1.c) antenní systém


2. dálkové ovládání a modulační linka komunikační radiostanice/vysílačeZdroj: Zdeněk Kabelík
URL : https://www.valka.cz/GBR-D-F-R-1132-VKV-zamerovac-stacionarni-t124432#428296 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek