Main Menu
User Menu

Francouzská pamětní medaile

French Commemorative Medal

Médaille commémorative française

     
Název:
Name:
Francúzska medaila za vojenskú operáciu
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative française
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.10.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Za vojenské operácie mimo francúzskeho územia:

bývalá Juhoslávia
Haiti
Albánsko
Východný Timor
Afganistan
Juhovýchodná Ázia
Gruzínsko
Lýbia
Poznámka:
Note:
Môže byť udelená aj príslušníkom zahraničných armád slúžiacim pod francúzskym velením
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Francouzska-pametni-medaile-t145204#467400Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Francúzska medaila za vojenskú operáciu - Afghánistán
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative française - Afghanistan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Francouzska-pametni-medaile-t145204#467451Verze : 0
MOD
Název
Name
Francúzska medaila za vojenskú operáciu - Afghánistán
French Military Campaign Decoration - Afghanistan
Médaille commémorative française - Afghanistan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2008 Macko, Pavel
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR Petraeus, David Howell
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Francouzska-pametni-medaile-t145204#638112Verze : 0
MOD