Main Menu
User Menu

FRA - HL-70

zameriavač velitela Leclerc

Veliteľ má k dispozícii ako hlavný pozorovací prístroj pozorovací periskop so stabilizovaným zorným poľom. HL-70 bolo vyvinuté francúzskou firmou SFIM a skombinovaný so zameriavacím ďalekohľadom s denným ako aj s nočným kanálom. Je tu zabudovaný laserový diaľkomer výrobne označený ako T9, ale pre export ako HL-70. S HL-70 sa môžu ciele samostatne zameriavať a v prípade potreby sa môžu tiež samostatne ničiť. Ak bude cieľ spozorovaný, môže sa zorné pole strelca zosynchronizovať so zorným poľom veliteľa.
V havarijnom režime sa môže pozorovanie cez pozorovací periskop vykonávať pomocou kľuky. Zväčšenine HL-70 je prepínateľné medzi 2,5 a 10 násobným zväčšením. HL-70 sa môže otočiť vo zvislej rovine od -20 až do +40 stupňov a vo vodorovnej rovine o 360 stupňov. Hodnota zorného poľa je 20 stupňov pri malom a 5 stupňov pri veľkom zväčšení.
Nočný kanál tvorí infračervený prístroj druhej generácie. Je k dispozícii výrobne označený ako T9 a pre export HL-80, na mieste infračerveného prístroja je umiestnená termokamera.
Sedem veľkých uhlových zrkadiel vytvára veľké možnosti pre pozorovanie veliteľa a zabezpečujú dobrý široký výhľad. Uhlové zrkadlá sú prepojené tlačidlom, ktoré pri zapnutí natočí vežu do pozorovacieho smeru. Miesto veliteľa ako aj strelca je pripojené k dátovej zbernici počítačového systému. Umožňuje veliteľovi rovnaký výhľad a informácie aké vidí a má k dispozícii strelec. Naľavo HL-70 sa nachádza rovnaký mikro - televízny - monitor ako u strelca a umožňuje veliteľovi paralelné pozorovanie zorného poľa strelca.
Periskop veliteľa sa s podobnými funkciami dá porovnať s funkciami, ktoré používa strelec. V skoršej variante HL-70 sa nachádzali tlačidlá na dvoch pevných rukovätiach ako je to použité na veliteľskom priestore v tanku Leopard 2A6.
URL : https://www.valka.cz/FRA-HL-70-t40376#154642Verze : 0
MOD