Main Menu
User Menu

EAGLETM Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher

EAGLETM Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher

EAGLETM Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher

     
Název:
Name:
EAGLETM Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher
Originální název:
Original Name:
EAGLETM Enhanced Ambidextrous Grenade Launcher
Kategorie:
Category:
jednoranný granátomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Colt Canada, Kitchener
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,14 kg
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40 x 46 mm SR
Délka:
Length:
305 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
254 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
0 (jednoranný / single-shot)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.coltcanada.com/eagle.html

URL : https://www.valka.cz/EAGLETM-Enhanced-Ambidextrous-Grenade-Launcher-t238703#660041Verze : 1