Ďurkech, Boris

     
Příjmení:
Surname:
Ďurkech Ďurkech
Jméno:
Given Name:
Boris Boris
Jméno v originále:
Original Name:
Boris Ďurkech
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál Brigadier General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doc., Ing., CSc. M.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.07.1963 Opava /
18.07.1963 Opava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:


Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
pridelenec obrany SR v Španielsku (1999-2005)
pridelenec obrany SR v Turecku (2008-2011)
rektor Akadémie ozbrojených síl (2012-2015)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.sme.sk
www.mosr.sk
www.kgsr.sk
URL : https://www.valka.cz/Durkech-Boris-t127364#430919 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Ďurkech Ďurkech
Jméno:
Given Name:
Boris Boris
Jméno v originále:
Original Name:
Boris Ďurkech
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1981 Vojenské gymnázium, Opava /
DD.MM.1981-DD.MM.1986 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš /
DD.MM.1993-DD.MM.1993 Akadémia kanadských ozbrojených síl, Borden
DD.MM.1994-DD.MM.1994 Vyšší veliteľsko-štábny kurz pre samostatných pozorovateľov OSN, Viedeňské Nové Mesto
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcvikový a školiaci program námornej pechoty, základňa Campe Lejeune
DD.MM.1997-DD.MM.1998 Vyšší akademický kurz MO SR
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Kurz medzinárodnej politiky, obrany a bezpečnosti, Madrid
DD.MM.2004-DD.MM.2004 Medzinárodný kurz európskej a medzinárodnej bezpečnosti, Zaragoza
DD.MM.2007-DD.MM.2007 Kurz národnej a medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1986 poručík
01.10.1988 nadporučík
01.11.1991 kapitán
01.09.1995 major
14.12.1998 podplukovník
14.12.2003 plukovník
07.05.2012 brigádny generál
07.05.2012 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1986-DD.MM.1995 technik / veliteľ čaty / veliteľ odboru / odborný asistent, Vysoká vojenská technická škola / Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
01.09.1995-DD.MM.1996 vojenský pozorovateľ v misii UNAVEM III
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ slovenského kontingentu na americkom cvičení Cooperative Osprey '96
DD.MM.RRRR-DD.MM.1998 vysokoškolský docent, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1998-DD.MM.1999 dôstojník odboru vojenskej diplomacie a riadenia Úradov pridelencov obrany SR v zahraničí, MO SR
DD.MM.1999-DD.MM.2005 pridelenec obrany SR v Španielsku
DD.MM.2005-DD.MM.2008 riaditeľ Inštitútu vojenskej diplomacie a voj. spravodajstva MO SR
DD.MM.2008-DD.MM.2011 pridelenec obrany SR v Turecku
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR riaditeľ oddelenia koncepcie a rozvoja MO SR
07.05.2012-13.10.2015 rektor Akadémie ozbrojených síl
14.10.2015-DD.MM.RRRR vojenský predstaviteľ Slovenskej republiky v OSN v New Yorku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.kgsr.sk
URL : https://www.valka.cz/Durkech-Boris-t127364#430979 Verze : 7
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více