Main Menu
User Menu

Ďurkech, Boris

     
Příjmení:
Surname:
Ďurkech
Jméno:
Given Name:
Boris
Jméno v originále:
Original Name:
Boris Ďurkech
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doc., Ing., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.07.1963 Opava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
pridelenec obrany SR v Španielsku (1999-2005)
pridelenec obrany SR v Turecku (2008-2011)
rektor Akadémie ozbrojených síl (2012-2015)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.sme.sk
www.mosr.sk
www.kgsr.sk
URL : https://www.valka.cz/Durkech-Boris-t127364#430919Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ďurkech
Jméno:
Given Name:
Boris
Jméno v originále:
Original Name:
Boris Ďurkech
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1981 Vojenské gymnázium, Opava /
DD.MM.1981-DD.MM.1986 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš /
DD.MM.1993-DD.MM.1993 Akadémia kanadských ozbrojených síl, Borden
DD.MM.1994-DD.MM.1994 Vyšší veliteľsko-štábny kurz pre samostatných pozorovateľov OSN, Viedeňské Nové Mesto
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcvikový a školiaci program námornej pechoty, základňa Campe Lejeune
DD.MM.1997-DD.MM.1998 Vyšší akademický kurz MO SR
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Kurz medzinárodnej politiky, obrany a bezpečnosti, Madrid
DD.MM.2004-DD.MM.2004 Medzinárodný kurz európskej a medzinárodnej bezpečnosti, Zaragoza
DD.MM.2007-DD.MM.2007 Kurz národnej a medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1986 poručík
01.10.1988 nadporučík
01.11.1991 kapitán
01.09.1995 major
14.12.1998 podplukovník
14.12.2003 plukovník
07.05.2012 brigádny generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.05.2012-13.10.2015 Velitel : Akademie ozbrojených sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Sekce lidských zdrojů

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1986-DD.MM.1995 technik / veliteľ čaty / veliteľ odboru / odborný asistent, Vysoká vojenská technická škola / Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
01.09.1995-DD.MM.1996 vojenský pozorovateľ v misii UNAVEM III
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ slovenského kontingentu na americkom cvičení Cooperative Osprey '96
DD.MM.RRRR-DD.MM.1998 vysokoškolský docent, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1998-DD.MM.1999 dôstojník odboru vojenskej diplomacie a riadenia Úradov pridelencov obrany SR v zahraničí, MO SR
DD.MM.1999-DD.MM.2005 pridelenec obrany SR v Španielsku
DD.MM.2005-DD.MM.2008 riaditeľ Inštitútu vojenskej diplomacie a voj. spravodajstva MO SR
DD.MM.2008-DD.MM.2011 pridelenec obrany SR v Turecku
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR riaditeľ oddelenia koncepcie a rozvoja MO SR
07.05.2012-13.10.2015 rektor Akadémie ozbrojených síl
14.10.2015-DD.MM.RRRR vojenský predstaviteľ Slovenskej republiky v OSN v New Yorku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1996

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 2nd Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
-

OSN / UNO DD.MM.1996

Medaile OSN - UNAVEM
UN Medal - UNAVEM
-

DD.MM.2004

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2006

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.2007

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2007

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

DD.MM.2008

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.2008

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2009

Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
-

DD.MM.2009

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2012

Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
-

28.09.2015

Čestný kříž německých ozbrojených sil - zlatý
Gold Badge of Honour of the German Armed Forces
Ehrenzeichen der Bundeswehr in Gold
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.kgsr.sk
URL : https://www.valka.cz/Durkech-Boris-t127364#430979Verze : 7
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Durkech-Boris-t127364#537515Verze : 3
MOD