Main Menu
User Menu

Domobranecký pěší pluk č. 2 [1914-1918]

K.K. Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 2

     
Název:
Name:
Domobranecký pěší pluk č. 002 [1914-1918]
Originální název:
Original Name:
K.K. Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-??.04.1918 1. Landsturm-Infanterie-Brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
15.08.1914-30.11.1914 Lewandowski, Anton (Oberst)
01.12.1914-10.01.1915 Möstl, Anton (Oberst)
11.01.1915-06.03.1915 Lewandowski, Anton (Oberst)
07.03.1915-13.04.1915 Möstl, Anton (Oberst)
14.04.1915-28.06.1915 Lewandowski, Anton (Oberst)
29.06.1915-09.07.1915 Korff, Robert (Hauptmann)
10.07.1915-26.09.1918 Thierry, Franz (Oberst)
27.09.1918-DD.11.1918 Hallada, Artur (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/dn6.htm
neznámý autor: Der Heldenweg des Zweier-Landsturm 1914 - 1918. Linz: 1937.
URL : https://www.valka.cz/Domobranecky-pesi-pluk-c-2-1914-1918-t93577#350539Verze : 0
Mobilizace 1914


K.K. Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 2 byl sestaven na základě mobilizačního rozkazu ze dne 01.08.1914 takto:
plukovní štáb a polní prapory I. a II. - v Linzi
polní prapory III. a IV. - v Salzburgu


Velitelem pluku byl jmenován dřívější aktivní důstojník Infanterie-Regiment Nr. 14, veliteli praporů I., II. a III. pak vždy po jednom štábním důstojníkovi od Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 2. Velitelem IV. praporu byl jmenován dřívější důstojník štábu tirolského pluku zemských střelců.
Plukovním lékařem, adjutantem, proviantním důstojníkem a účetním byli jmenováni bývalí aktivní důstojníci Landwehr-Infanterie- Regiment Nr. 2.
Z řad společné branné moci (Heer) či zeměbrany (Landwehr) se tedy rekrutovalo celkem 8 nejvýše postavených důstojníků pluku.
Nižší důstojnické pozice (16 velitelů rot, 48 velitelů čet, 4 adjutanti jednotlivých praporů a 5 lékařů) byly obsazeny z evidence Landsturmbezirkskommanda Nr. 2 v Linzi.
Mužstvem pluku byli zejména vysloužilci z Infanterie-Regiment Nr. 14, Infanterie-Regiment Nr. 59, Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 2 a mysliveckých praporů.
Věk mužstva se pohyboval mezi 34-42 lety.


V době od 01.08.1914 do 09.08.1914 probíhalo vyzbrojování a vystrojování mužstva, jakož i jeho rozdělování do jednotlivých praporů a rot tak, aby byla jednotka 08.08.1914 připravena k pochodu.
Původní rozkaz o přesunu Landsturm-Infanterie-Regimentu Nr. 2 na srbské bojiště 08.08.1914 však byl změněn, a tak až do 14.08.1914 setrvává jednotka na místě.
15.08.1914 po slavnostní přísaze a polní mši vyráží K.K. Landsturm-infanterie-Regiment Nr. 2 vstříc ruskému bojišti.


Početní stavy k 15.08.1914:
důstojníci: 127
mužstvo: 3975

Zdroj: neznámý autor: Der Heldenweg des Zweier-Landsturm 1914 - 1918. Linz: 1937.
URL : https://www.valka.cz/Domobranecky-pesi-pluk-c-2-1914-1918-t93577#354865Verze : 0
Důstojnický kádr k 15.08.1914


K.K. Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 2


velitel: Oberstleutnant Lewandowski Anton
adjutant: Oberleutnant Lorenz Franz
ženijní důstojník: Leutnant Schrems Johann
zásobovací důstojník: Oberleutnant Zappe Karl
plukovní lékař: Chefarzt Dr. Tschapka Max
plukovní účetní: Leutnant Bednarik Ludwig
polní kaplan: Schüß Karl


I. prapor:
velitel: Oberstleutnant Möstl Anton
adjutant: Leutnant Kohn Emmerich
lékaři praporu: Assistenzarzt Dr. Kubin Ludwig, Assistenzarzt Dr. Petrina AntonII. prapor:
velitel: Major Beran Vinzenz
adjutant: Leutnant Geriot Karl
lékaři praporu: Assistenzarzt Peterka Hans, Assistenzarzt Fröhlich EdgarIII. prapor:
velitel: Major Drtina Franz
adjutant: Oberleutnant Feigl Oskar
lékaři praporu: Oberarzt Dr. Granzner Oskar, Assistenzarzt Dr. Hamann KarlIV. prapor:
velitel: Major Haslehner Rudolf, Edler von
adjutant: Leutnant Demuth Paul von
lékaři praporu: Oberarzt Dr. Rechnißer EmmerichZdroj: neznámý autor: Der Heldenweg des Zweier-Landsturm 1914 - 1918. Linz: 1937.
URL : https://www.valka.cz/Domobranecky-pesi-pluk-c-2-1914-1918-t93577#354878Verze : 0
Vojáci stojí u hrobu Infanteristy Karla Buchbergera, příslušníka Landsturminfanterieregimentu Nr. 2 ( Linz ), 10. Kompanie, který padl dne 5.12.1914.


Zdroj: https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Domobranecky-pesi-pluk-c-2-1914-1918-t93577#369871Verze : 0