Main Menu
User Menu

Dobrynin VD-7M, RD-7M2

Dobrynin VD-7M
Tento motor poháněl mimo jiných letounů zejména první série strojů Tupolev Tu-22. Ve své době to byl nejvýkonnější sériově vyráběný proudový motor s přídavným spalováním v SSSR. Maximální tah činil 16 000 kg s přídavným spalováním. Je to klasický proudový motor (jednoproudový) s axiálním kompresorem a s přídavným spalováním.


Směr rotace motoru: Doprava (po směru hodinových ručiček) při pohledu zezadu.
Kompresor: Axiální, 9 stupňů. Kompresní poměr 11:1 na prvním nadzvukovém stupni. Stavitelné vstupní lopatky. Odvod vzduchu ze stupňů 5 a 6.
Spalovací komora: Prstencová trubicová, 14 spalovacích trubic.
Turbína: 2 stupně.
Přídavné spalování: S přímým tokem plynu, poskytuje o 50 procent větší tah než je maximální suchý tah.
Výstupní tryska: Segmentová s měnitelným průřezem.


Řízení motoru je zajištěno klasickým systémem ovládaným z pilotní kabiny pomocí táhel a kabelů. Řídící systém zahrnuje regulaci otáček motoru, toku paliva, nastavení vstupních lopatek kompresoru a regulaci odvodu vzduchu z kompresoru.


Motor byl doplněn skříní pomocných pohonů pro pohon mazací soustavy, elektrické soustavy a souvisejících automatických řídících, monitorovacích a elektronických systémů.
Start motorů na zemi se prováděl elektricky s pomocí dvojice generátorů STG-18TBP (nízké napětí).


čas k dosažení max tahu (bez přídavného spalování): max 23 s
čas k dosažení max tahu (s přídavným spalováním): max 32 s
Typ paliva (normální činnost): T-1 nebo TS-1 kerosen
Typ paliva (pro nastartování): B-70 letecký benzín


Motorem poháněná přídavná zařízení:
SGS-30-8 AC generator - jeden
STG-18TBP AC generator - dva (používán i jako startovní generátor)


Hmotnost nenainstalovaného motoru: 3750 kg
Délka (včetně sekce přídavného spalování): 7300 mm
Délka sekce přídavného spalování: 4600 mm
Max průměr (v sekci přídavného spalování): 1410 mm


Nominální tah byl 92% maximálního tahu. Ve výškách nad 5500 m bylo možno používat cestovní
stupeň přídavného spalování po dobu až 120 minut, plné přídavné spalování po dobu 30 minut.


Hodnoty v tabulce jsou při podmínkách ISA.
Podmínky a mód motoru
Počet otáček motoru za minutu
Tah (kg)
Specifická spotřeba paliva (kg paliva/kg tahu/hodina)
Maximální teplota plynu v turbíně (stupně Celsia)
Vzlet na zemi
7400
16000
2.0
630
Max. tah bez přídavného spalování na zemi
7400
10500
0.82
630
Nominální tah na zemi
7100
8600
0.78
540
Cestovní (cruise) tah na hladině moře (81.5% nominálního tahu)
6850
7000
0.78
510
Max. tah s přídavným spalováním v 11000 m, rychlost 1500 km/h
Max. 7450
9700
2.1
630
Tah s cestovním (cruise) přídavným spalováním v 11000 m, rychlost 1300 - 1400 km/h
Max. 7450
7500
1.65
630
Nominální tah v 11000 m, rychlost 1000 km/h
7150
2500
1.0
540
Volnoběh na zemi
Max. 3250
max 450
--
410Dobrynin RD-7M2
Parametr
Hodnota
Tah při vzletu u hladiny moře (kg)
16500
Specifická spotřeba paliva (kg paliva/kg tahu/hodina)
2.05
Tah při plném přídavném spalování a TAS (True Airspeed) 1500 km/h ve výšce 11000 m (kg)
11000
Specifická spotřeba paliva (kg paliva/kg tahu/hodina)
2.25
Bezpečnostní rychlostní limit kvůli oscilacím lopatek kompresoru ve výšce 0 - 4000 m a okolní teplotě +40 stupňů Celsia a nižší (km/h)
1020
Bezpečnostní rychlostní limit kvůli oscilacím lopatek kompresoru ve výšce 0 - 4000 m a okolní teplotě +40 až +60 stupňů Celsia (km/h)
910Pramen:
Tupolev Tu-22 Blinder, Sergey Burdin, Alan E. Dawes, ISBN 1-84415-241-3
URL CZ: https://www.valka.cz/Dobrynin-VD-7M-RD-7M2-t59420#213996Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Dobrynin-VD-7M-RD-7M2-t59420#213996Version : 0
MOD