Main Menu
User Menu
Reklama

Desátník

Corporal

Korporal

Česky: Desátník
English: Corporal
Deutsch: Korporal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Desátník
Link to the Dictionary Entry Corporal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t236938#654798Verze : 1
MOD
Reklama