Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 190 /instrukční/ [1947-1949]

190th Artillery Division /Instruction/

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 190 /instrukční/
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 190 /instrukční/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 190
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 190),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-190-instrukcni-1947-1949-t123674#421170Verze : 1
MOD