Dělostřelecký oddíl 190 [1949-1950]

190th Artillery Division
     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 190 190th Artillery Division
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 190
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 190 /instrukční/ 190th Artillery Division /Instruction/
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
190. protiletadlový oddíl
190th Anti-Aircraft Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
01.10.1949-01.01.1950 1st Area Artillery Command
01.01.1950-15.08.1950 Anti-Aircraft Command of Headquarters of the Armed Forces
15.08.1950-01.12.1950 Anti-Aircraft Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.12.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 0000 Praha -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 190),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-190-1949-1950-t123675#421172 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více